Bussemaker: Op mbo niet meer leerlingen dan stageplaatsen

04-04-2013 \\ Innofood nieuws

 

Het aantal beschikbare stageplaatsen gaat bepalen hoeveel studenten een middelbare beroepsopleiding (mbo) kunnen volgen. Met deze ingreep wil minister Bussemaker van Onderwijs bereiken dat er een betere aansluiting komt tussen de arbeidsmarkt en de opleidingscentra die het middelbaar beroepsonderwijs verzorgen. Bussemaker zal de nieuwe maatregel officieel aankondigen in een brief die zij binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt.

De opleidingen moeten volgens Bussemaker veel meer sturen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zo veel mogelijk studenten en het opzetten van pretopleidingen. Als voorbeeld van een ‘leuke’ opleiding die weinig van pas komen op de werkvloer noemt Bussemaker de opleiding ‘vakbekwaam medewerker dierverzorging niveau 3’. De werkeloosheid onder jongeren met deze opleiding is volgens de minister tussen 2006 en 2011 met 20% gestegen.

‘Zowel mbo’s als straks ook het hoger onderwijs worden verplicht een studiebijsluiter te maken. Daarin moet duidelijk worden wat de arbeidsmarktkansen van een studie zijn. Het is dan niet meer van: bij ons is het het leukst’, aldus Bussemaker.

Bron: Financieele Dagblad