Rouveen Logo Zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten

Boeiende bijeenkomst vakgroep Operations over Projectmanagement

15-12-2015 \\ Over onze leden

Donderdag 26 november 2015 was de vakgroep Operations te gast bij Rouveen Kaasspecialiteiten. Het thema deze middag was ‘Projectmanagement’. Het was dan ook niet bij toeval dat de bijeenkomst bij Rouveen Kaasspecialiteiten werd gehouden aangezien een omvangrijk investeringsproject per 1 april dit jaar in gebruik is genomen. Het betreft een volledig geautomatiseerde kaasmakerij -door de voorzitter, tevens directeur bij Rouveen Kaasspecialiteiten- vol trots aangeduid als “de Kaasmakerij van de Toekomst”. De nieuwe afdeling is volledig gerobotiseerd, geeft geen verliezen van wrongel of wei en vervuilt om die redenen ook niet. Dat resulteert in een kwart van de reguliere reinigingstijd. De kaasmakerij werkt volcontinu en wordt door 1 fte bemand.

Als gastspreker was uitgenodigd de heer L.G. Willigenburg. Begin jaren 2000 was hij als directeur van DOC Kaas verantwoordelijk voor de bouw van het zuivelpark in Hoogeveen. Afgelopen jaar was hij projectleider bij de bouw van het nieuwe zuivelbedrijf van Aware in Heerenveen, een project van ca. 100 miljoen euro. Kernelementen voor het welslagen van zo’n investeringsproject zijn kennis van zaken, betrokkenheid, het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid en last but not least, men moet er plezier aan beleven. Iedere deelnemer aan het project moet ‘eigenaarschap’ ervaren en aan de dag leggen. In de aanloop moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt, het budget moet helder zijn en de deadlines moeten vast staan. De nieuwbouw voor Aware is binnen het budget gebleven en was een week voor planning operationeel!

Met de groep van ongeveer 15 aanwezigen ontstond een levendige discussie die een vervolg kreeg met een excursie door de ‘Kaasmakerij van de Toekomst’. De geslaagde bijeenkomst werd passend afgerond met een kaasproeverij.

De deelnemers aan de vakgroep is verzocht onderwerpen te benoemen die volgend jaar aan de orde gesteld kunnen worden. De bijeenkomsten worden bij een gastbedrijf gehouden en doorgaans is er dan ook gelegenheid voor een rondleiding, altijd de moeite waard dus. Inmiddels hebben we al meerdere thema’s benoemd gekregen. We roepen degenen die nog niet hebben gereageerd op om suggesties te doen.

Ben Wevers,

voorzitter Vakgroep Operations