Biotechindustrie verzamelt vragen over ggo’s op website

14-08-2013 \\ Innofood nieuws

Een groep biotechnologiebedrijven lanceerde een website die belooft antwoorden te bieden op alle vragen omtrent ggo’s. Bedrijven als BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto en Syngenta spelen open kaart over genetisch gemodificeerd voedsel. ‘De houding tegenover ggo’s varieert immers van enthousiasme en optimisme tot scepticisme en zelfs angst’, geven ze toe.


Met de headliner ‘Wij antwoorden op uw vragen over ggo’s’ gaat de biotechindustrie het debat over genetische modificatie aan op een nieuwe website. Het is een reactie op de groeiende weerstand tegen ggo’s bij consumenten en actiegroepen, ook in de VS.  Bezoekers worden door de website GMOanswers.com uitgenodigd om kritisch te zijn en hun vragen niet te sparen. Het initiatief geniet de steun van de zaadhandel, de soja-industrie en de korrelmaïs- en katoenproducenten in de VS.

Bezoekers uiten op de website onder meer hun twijfels bij de claims omtrent hogere opbrengsten en ze vrezen dat gewassen met het Bt-toxine en Roundup Ready gewassen ongezond zijn. Ook willen ze weten hoe besmetting van gangbare met gemodificeerde gewassen voorkomen zal worden, waar de studies te vinden zijn die geleid hebben tot teelttoelatingen voor ggo’s en waarom de industrie tegen een ggo-label voor voeding is. Experten – zowel wetenschappers, landbouwers als medewerkers uit de biotechnindustrie – doen hun best om op alle vragen te antwoorden.

Meer info: GMOanswers.com

Bron: VILT