Bijeenkomst Regionale projectgroep HCA Food op 28 januari 2013

03-02-2014 \\ Innofood nieuws

 
Voor de derde keer is er een bijeenkomst geweest met HR-functionarissen van foodbedrijven in Oost-Nederland over de regionale HCA (Human Capital Agenda). Er was een goede opkomst en de aanwezigen gaven blijk van een grote betrokkenheid bij dit onderwerp. Vanuit het onderwijs waren er vertegenwoordigers van het ROC van Twente en van AOC Oost.
 
Vooraf had Anton Ooijen van de FNLI een inventarisatie uitgevoerd van de instroombehoefte aan medewerkers in diverse categorieën en opleidingsniveaus. Voor MBO’ers met een opleiding voedingsmiddelentechnologie en/of procesoperator is de jaarlijks behoefte meer dan vijfmaal zo hoog dan het aantal schoolverlaters van de betreffende opleidingen. Voor monteurs werktuigbouw en elektro is er sprake van een soortgelijk probleem.
 
Tijdens de bijeenkomst werd volop gediscussieerd over de problematiek, de achterliggende oorzaken en de denkbare oplossingen. Het algemene beeld is dat de levensmiddelenindustrie geen “smoel” heeft en dus geen wervingskracht. Dit vraagt acties, gericht op jongeren en hun ouders.
 
Een aantal acties werden afgesproken, die zullen worden uitgevoerd onder aanvoering van Anton Ooijen:
·         Er wordt een traject gestart dat moet resulteren in een actieplan, gericht op het verhogen van de instroom van studenten in het dagonderwijs voor operator/productie/monteur. Bij de uitvoering van dit traject zijn HR-functionarissen en onderwijsmedewerkers betrokken, waarbij onderzocht wordt of de hulp van HBO-studenten Communicatie kan worden ingeroepen.
·         De bedrijven die input geleverd hebben voor de instroomcijfers wordt gevraagd de getallen voor 2014/2015 hard te maken en te bekijken of dit via zij-instroom met een BBL-opleiding gerealiseerd kan worden met stage-/baangaranties.
·         Er wordt onderzocht welke HBO-instelling gaat participeren in het projectteam Oost om tot een vast samenwerkingsverband van het onderwijs te komen, waarbij er een soort Food Campus Oost-Nederland kan ontstaan.
 
Dick van der Meijden