Bezoek Theo Rietkerk aan Innofood

26-08-2013 \\ Innofood nieuws

  

    

    vlnr Hanna van Vonderen (Provincie Overijssel) Paul Duijsings, (CvB AOC
    Oost/Groeipun)t, Theo Rietkerk, Rob Snel en Jans Hoekman (Oost NV)
 
De Overijsselse gedeputeerde Theo Rietkerk gebruikte de zomerperiode om contacten aan te halen en ook Innofood had om een ontmoeting gevraagd. Donderdag 22 augustus heeft een kleine delegatie van Innofood  AOC Oost bij Groeipunt in Almelo een vruchtbaar gesprek met Theo Rietkerk en Hanna van Vonderen gehad.
  
Zonder formele agenda is van  beide kanten een uiteenzetting en toelichting gegeven wat wij van elkaar kunnen verwachten en vooral ook wat niet. Dit betrof vooral de toekomst en de stimulering van de agrofood-industrie, waarbij innovaties en cross-overs met de andere speerpunten de voornaamste aandachtspunten vormen. De 50 inno-vouchers die onlangs zijn gestart kunnen gebruikt worden om processen en onderzoekvraagstukken te starten en om deze te stimuleren.
Bij deze nogmaals de oproep aan onze leden om geen schroom te hebben en concreet een aanvraag in te dienen.  
 
De lopende projecten waarbij Innofood betrokken is zijn de revue gepasseerd en in het bijzonder die van de European Packaging Gallery. Duidelijk is dat de provincie haar middelen zeer gericht zal inzetten en dat zonder een business case te presenteren ieder beroep kansloos is. De toegevoegde waarde van overheidsinvesteringen moet duidelijk aantoonbaar zijn. Wij zullen ook duidelijk maken dat mankracht om de cross-overs op het spoor te komen en te stimuleren noodzakelijk is. Het was een bijzonder nuttige en ook prettige zomerontmoeting.
  
Rob Snel