Bewaarplaats effect op kleur chips en patat

07-09-2013 \\ Innofood nieuws

De atmosfeer in een aardappelbewaarplaats tijdens langdurige opslag beïnvloedt de kleur van daaruit geproduceerde frites en chips. Dat blijkt uit onderzoek van Barbara Daniels-Lake, die vanmiddag promoveert aan Wageningen UR.

Daniels-Lake onderzocht de effecten van verhoogde concentraties ethyleengas en kooldioxide, alleen en samen, op de fysiologie van bewaarde aardappelen en op de kleur van daaruit geproduceerde frites en chips.

Aardappels produceren van nature beide gassen en deze kunnen in de atmosfeer rond de aardappel ophopen tijdens de bewaring.

Nuttige informatie
Het onderzoek heeft nuttige informatie opgeleverd om de beheerders van aardappelbewaarplaatsen te helpen de kwaliteit van aardappelknollen tijdens opslag te behouden, zodat daarmee ook na een lang bewaarseizoen lichte frites en chips kunnen worden gebakken.

Dat is belangrijk, want de markt vraagt om een lichte kleur van frites en chips.

Bron: Nieuwe Oogst