Betrouwbare informatie over voeding en kanker

19-02-2015 \\ Overig nieuws

We willen een betrouwbaar handvat bieden over de rol van voeding bij kanker‘, aldus promovenda Merel van Veen tijdens een interview. Merel werkt in haar promotie-onderzoek aan het verbeteren van de informatievoorziening op het gebied van voeding en kanker. In het voorjaar van 2014 is de website www.voedingenkanker.info gelanceerd.

Website
De website geeft informatie over de rol van voeding, gebaseerd op de kennis uit de wetenschappelijke literatuur. Zowel voor preventie van kanker, als tijdens behandeling of juist na genezing. Merel vertelt enthousiast over de resultaten van de website in het eerste half jaar na lancering. ‘We hebben meer dan 26.000 bezoekers gehad, die gemiddeld 5 pagina’s bezochten’, aldus Merel. ‘We hebben inmiddels 250 vragen gehad en er staan nu al meer dan 100 onderwerpen op de site. Merel denkt dat het succes ondermeer komt doordat de website zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk. Zo kregen we in het begin diverse vragen over vitamine D en over suiker. Dit onderwerp is dan ook opgenomen als vast item op de website.

Verbeteren

Toch denkt Merel dat de informatievoorziening over voeding en kanker nog beter kan: ‘De huidige website richt zich vooral op patiënten. Enerzijds willen we deze informatie aan de patiënt nog verder uitbreiden en verbeteren. Anderzijds zouden we ook graag informatie voor verpleegkundigen, diëtisten en artsen opnemen’. PatiëntenOm onze informatie dicht bij de praktijk te laten staan organiseren we focusgroepen met patiënten. Zo horen we van gebruikers de ervaringen met de website. Ook vragen we naar specifieke wensen. Eén van de ideeën die hieruit is voortgekomen is de wens voor recepten. Die zullen we dit jaar gaan plaatsen op de website. Om patiënten te informeren over het bestaan van de website kunnen professionals inmiddels visitekaartjes van de website bestellen. Patiënten krijgen het visitekaartje tijdens een consult. ‘Sinds eind vorig jaar geef ik een groot deel van mijn patiënten het visitekaartje mee’ aldus Hannie Postema, oncologiediëtist in Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Op veel van hun vragen, die ze mij of de dokter misschien niet eens stellen, vinden ze daar een gedegen, goed onderbouwd antwoord’