Belgische Boerenbond verontwaardigd over gratis gehakt bij Lidl

20-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

 

                
 

 

 

 

De Belgische Boerenbond reageert verbolgen op een nieuwe prijsstunt van supermarktketen Lidl. Op de voorpagina van de wekelijkse Lidl-reclamefolder prijkt een promotie waarbij de consument bij aankoop van één pak varkens- of kalfsgehakt, een pak gratis krijgt. Voorzitter Piet Vanthemsche roept Lidl op de gedragscode die afgesproken werd tijdens het agro-voedingsketenoverleg te respecteren.


Sinds 2009 maakt Boerenbond werk van intensief ketenoverleg dat de belangrijkste actoren uit de voedselketen samen rond de tafel brengt. Binnen dat ketenoverleg werd op 20 mei 2010 een gedragscode goedgekeurd die de verschillende schakels dichter bij elkaar moest brengen door ruimte voor discussie en wederzijds respect. 166 voedingsbedrijven en 13 distributeurs keurden de gedragscode goed.

Lidl onthield zich en verwees naar een bedrijfseigen code. Boerenbond suggereert nu dat die code enkel rekening houdt met het eigen bedrijf en niet met de toeleveranciers: “Wie een pak varkens- of kalfsgehakt gratis aanbiedt bij een gekocht pak doet dat vooral over de rug van de veehouders. Nochtans is Lidl als lid van de ketenwerkgroep rundvlees goed op de hoogte van de moeilijke economische situatie van de rundveehouders”, is de verontwaardiging groot.

Voorzitter Vanthemsche herhaalt met nadruk zijn oproep om de gedragscode voor het ketenoverleg te tekenen, naar het voorbeeld van andere distributieketens: “Enkel zo krijgen we in België een stabiele agro-voedingsketen waarin elke partner op een correcte manier produceert, verwerkt en/of verhandelt én vergoed wordt. Het is de basis van een sterk voedselbeleid in België”.

Deze Belgische gedragscode vormt ook de inspiratiebron voor een gelijkaardige code die op Europees niveau vorm krijgt. “We zijn ons bewust dat België geen eiland is, daarom is de uitbreiding op Europees niveau zo belangrijk”, alsnog Vanthemsche.

 

Bron: VILT