Aviko partner Week van de Friet

02-10-2014 \\ Over onze leden

Op initiatief van ProFri (Vereniging Professionele Frituurders) heeft Aviko samen met Farm Frites, McCain en Lamb Weston de handen ineengeslagen voor de eerste editie van de Week van de Friet. Een bijzondere samenwerking van de grote fritesfabrikanten met één gezamenlijk doel: mensen informeren over friet en het imago van friet verbeteren.

De campagne ter promotie van het frietje wordt primair uitgedragen via de deelnemende frituurprofessionals door middel van leuke activiteiten en acties. Onderwerpen als de natuurlijke herkomst van de aardappel, het teeltproces, het oogsten en verwerken en natuurlijk het frituren komen aan de orde. Een Aviko boer stelt kinderen zelfs in de gelegenheid om hun eigen aardappels te komen rooien. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen door iedereen die een originele friet selfie op de website van weekvandefriet.nl uploadt.

De campagne wordt ondersteund door de inzet van social media, onder andere Facebook, Twitter en YouTube. Daarnaast zullen er gedurende de campagneperiode door alle deelnemende cafetaria’s eigen en unieke acties worden opgezet.

Bij onze Zuiderburen is de Week van de Friet al jaren een succes. In België

werd zelfs dankzij de massale promotie en steun de frietkotcultuur door de Vlaamse minister van Cultuur op 10 januari jl. officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

 

 

 

De week van de Friet vindt plaats van 4 t/m 12 oktober.

Klik hier voor meer informatie