Arla wil met producten uit Nijkerk ook de Duitse markt op

05-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

‘We zijn zeer tevreden met de ontwikkeling van Arla Foods in Nijkerk. We zijn ervan overtuigd dat we zuivelproducten uit Nijkerk ook in Duitsland en in andere belangrijke exportmarkten kunnen aanbieden. We onderzoeken dat momenteel concreet voor de Duitse markt.’ Dat zegt Tim Orting Jorgensen, vicepresident van Arla Foods.

‘Je kunt de Nederlandse consument niet een op een vergelijken met de Duitse. Nijkerk brengt zonder meer hoogwaardige zuivel voort, maar een Duitser is bijvoorbeeld niet gewend aan een literpak yoghurt zoals de Nederlander. Hij stelt juist kleinverpakkingen op prijs. En Duitsers die op vakantie gaan naar Nederland maken daar kennis met het typisch Nederlendse product vla. Ons marktonderzoek moet uitwijzen of deze voorkeur nog aanwezig is wanneer we dit product aanbieden in de Duitse superrmarkten’, stelt Jorgensen. Hij vindt het productportfolio van Nijkerk ‘zeer speciaal’ en ‘interessant’ zowel voor de Nederlandse als Duitse markt, maar ook voor Arla wereldwijd. In Nijkerk heeft Arla namelijk de mogelijkheid om producten in grote hoeveelheden te maken, maar ook in kleine charges. De fabriek is bijzonder flexibel.

Aria Foods krijgt vanwege de besluitvorming in de Europese Commissie voor de fabriek in Nijkerk tot 2017 melk aangeleverd vanuit FrieslandCampina. De vraag werpt zich op of Arla voor zijn Nederlandse bedrijf daarna melk gaat afnemen van eigen veehouders en zo ja uit welke streek. Via MUH in Pronsfeld betrekt Arla nu veel melk in Nordrhein-Westfalen in Duitsland. ‘Deze melk kunnen we flexibel inzetten, de afstand naar Pronsfeld en Nijkerk is praktisch even groot. Daarnaast zijn er Nederlandse melkveehouders die veel belangstelling hebben om aan Arla Nijkerk te leveren. Ook zien we dat in Vlaanderen meer veehouders interesse hebben. Ook deze melk kan wat afstand betreft goed worden ingezet in Nijkerk’, aldus Jorgensen.

Al te veel vooruitkijken zegt hij niet te willen. ‘Het jaar 2017 ligt nog in de verre toekomst. Vóór die tijd vloeit er nog veel water door de Rijn en kunnen in de internationale zuivelsector vele samenwerkingen en fusies worden afgesproken. Daarom is een uiteenzetting over de belevering van Nijkerk na 2017 vooral speculatie.’

Bron: ZuivelZicht