Arbeidsmarkt positief voor Twente: meer vacatures, minder werkloosheid

25-06-2015 \\ Overig nieuws

 

Het landelijk werkloosheidspercentage daalde en kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder. Voor Twente is het jaargemiddelde van 2014 het meest actuele werkloosheidspercentage: 7,6 procent, waarbij Nederland een jaargemiddelde in 2014 had van 7,4 procent.

 

 

Het aantal vacatures groeit landelijk en regionaal vanaf het vierde kwartaal 2014. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen neemt toe. Daarentegen daalt het aantal banen in de sector zorg landelijk nog steeds aanzienlijk. De toename in uitzenduren zet in 2015 naar verwachting door.

 

 

Een andere graadmeter dan werkloosheid voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV. Dit aantal daalde in Twente gedurende de maand april van 37.715 naar 37.013. Het bleek vooral een daling in de landbouw- en bouwberoepen.

 

 

Een aantrekkende arbeidsmarkt levert altijd meer kansen op voor jongeren dan voor ouderen. Het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren daalde in april met 3,8 procent; de leeftijdsgroep 50-plus ouderen onder werkzoekenden daalde met 0,6 procent. Uit zowel werkzoekendencijfers als ook WW-uitkeringscijfers blijkt dat het aantal jongeren in Twente op zoek naar werk (-3,8 procent) resp. met een WW uitkering (-15,5 procent) sterk afneemt. Het aantal oudere werkzoekenden (-0,6 procent) resp. het aantal ouderen met een WW uitkering (-2,4 procent) neemt veel minder snel af.

 

Het sterkst zijn deze ontwikkelingsverschillen zichtbaar in de sectoren financiële dienstverlening, telecom en industrie en in de technische en transportberoepen.

 

 

In lijn met vraag en aanbod ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aantal mensen met WW-uitkeringen gedaald, regionaal van 18.000 eind maart naar 17.000 eind april.

 

De daling zit vooral in jongeren, van 1.266 naar 1.070. In de groep 50-plus is het aantal WW uitkeringen regionaal veel groter, maar ook hier is een daling zichtbaar van 8.054 naar 7.857. In de sectoren landbouw en bouwnijverheid was de afname van WW uitkeringen relatief het grootst.

 

Het aantal WWB uitkeringen is in Twente in april met 0,2 procent redelijk stabiel bij een lichte jaarstijging van 1.6 procent.

 

 

Verdere ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt:

 

– Toename banen in beroepsgroepen techniek, handel en logistiek

 

– Afname ontslagwerkloosheid en WW-uitkeringen

 

– Oplopend aantal vacatures in vooral tijdelijk werk en vooral bij kleinere organisaties

 

– Verbetering aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

 

– Werkgevers zoeken voor nieuwe werknemers steeds meer eigenschappen als ‘ondernemendheid’, ‘zelfstandigheid’ en andere positieve houdingsaspecten

 

 

Lees hier de volledige arbeidsmarktmonitor