Anticiperen op een krapper wordende arbeidsmarkt: 31 januari in Ede

13-01-2013 \\ Innofood nieuws

LTO Noord en Aequor organiseren informatiemiddag voor werkgevers in de landbouw

Door de vergrijzing en een beperkte instroom van jongeren wordt er de komende jaren een krappere arbeidsmarkt verwacht. Werkgevers in de land- en tuinbouw staan voor de uitdaging om tijdig in contact te komen met groepen in de samenleving die nog ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt maar wel veel arbeidspotentieel bieden. LTO Noord en Aequor houden op 31 januari de themamiddag ‘Diversiteit in sectoren’ met als doel het beschikbare arbeidspotentieel zo volledig mogelijk te benutten.

In de huidige economische situatie merken werkgevers nog weinig van de personeelskrapte die aan het ontstaan is. Maar de komende jaren verlaten vele oudere werknemers de land- en tuinbouw vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De instroom van jongeren is vooralsnog beperkt. Tijdens de themabijeenkomst kunnen belangstellenden, en met name agrarische werkgevers, kennismaken met tien sleutelfiguren met een sterke achterban in deze groepen. Zij zullen uitleggen hoe deze groepen ontsloten kunnen worden voor de agrarische sector en daar desgewenst een rol in kunnen spelen.

De sleutelfiguren zijn onderdeel van de focusgroep Kies Kleur in Groen, het programma voor meer diversiteit in het groen onderwijs. De focusgroep is ingewerkt in de groene sector zodat de leden een stevige gespreks- en samenwerkingspartner voor sectoren en onderwijsinstellingen kunnen worden. Om de ontmoetingen een helder kader te geven, zal Aequor de arbeidsmarkt en demografie in Nederland vanaf 2014 schetsen. De bezoeker krijgt een beeld van de omvang van de groepen en de betekenis voor de sectoren in de toekomst. Tenslotte gaat hij in persoonlijk contact met sleutelfiguren onderzoeken welke meerwaarde de sleutelfiguren in de praktijk kunnen hebben voor de aankomende personeelskrapte in agrarische sectoren. Een middag met inzichten en concreet resultaat. Een doelgerichte, interactieve middag die vooral bestaat uit een goed gesprek met mensen die elkaar zelden vanzelf zullen ontmoeten. Deze middag zal het arbeidsmarktprobleem van de komende jaren verhelderen. Samen zullen we ideeën generen voor projecten in de regio die helpen de arbeidskrapte op te vangen. We doen dit door menselijke ontmoetingen tussen vertegenwoordigers met een heel diverse achterban. De pilotprojecten die worden ingediend maken kans op een startsubsidie.

U bent welkom voor lunch vanaf 12:30 uur.

Wat: Bijeenkomst diversiteit in sectoren
Wanneer: 31 januari 2013

Tijd: 12:30–17:00 uur
Waar: Aequor, Horaplantsoen 18, Ede
Aanmelden: werkgeverslijn@ltonoord.nl
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Bron: Biojournaal