Andere wijze van procesbeheersing bij Van der Meulen

14-02-2014 \\ Innofood nieuws

‘Een hoogwaardiger procesautomatisering vraagt een andere wijze van procesbeheersing. Om die reden ging Van der Meulen de Meesterbakkers op zoek naar de wijze waarop dit kon worden gerealiseerd. Een heel duidelijk uitgangspunt voor Van der Meulen was daarbij: wij willen onze procesbeheersing optimaliseren met behoud van onze bakkerspassie.

Al snel bleek ‘opleiden’ een voor de hand liggend middel. Gezocht werd naar een opleider met passie voor het bakkersvak, technologische knowhow en inzicht in industriële processen. Op basis hiervan is Van der Meulen met LSBL in zee gegaan. LSBL heeft een interne opleiding ontwikkeld en uitgevoerd voor de operators en senior operators in de mengerij en bakkerij van de beschuitfabriek. Van der Meulen geeft aan bewust te hebben gekozen om te starten op deze locatie. Dit vanwege het grote belang van procesbeheersing bij dit product. Beschuit bereiden vraagt om procesbeheersing tot in de finesses.

Inmiddels zijn de operators in de beschuitfabriek en de toastfabriek op heel praktische wijze getraind. Na de training is Van der Meulen intellectueel eigenaar van de interne opleidingen geworden. “Deze training heeft voor de beschuitfabriek en de toastfabriek, zichtbaar tot resultaten geleid. Operators zijn nu volwaardig gesprekspartner voor onze procestechnologen”, zegt Johannes van der Meulen, eigenaar van Van der Meulen.

Inmiddels is Van der Meulen in samenwerking met LSBL ook in haar roggebroodfabriek met een dergelijk project gestart. Hierover zegt Johannes van der Meulen met trots: “Deelnemers tonen enthousiasme en ontwikkelen nog meer passie voor hun vak, dat is echt mooi om te zien!”.