Agrarische bedrijven bieden werk aan Wajongers

23-10-2013 \\ Innofood nieuws

Bedrijven in de agrarische sector gaan werkzoekenden met een Wajong-uitkering aan het werk helpen. Als eerste deelsector hebben pluimveebedrijven toegezegd om 10 Wajongers te plaatsen. Bert Visser, voorzitter van Sociale Zaken Pluimvee Industrie en André Timmermans, de directeur van UWV WERKbedrijf, hebben hun handtekening gezet onder een convenant waarin dit is vastgelegd. UWV verwacht met meer sectoren in de land- en tuinbouw dergelijke afspraken te maken.

De agrarische sector verwacht de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het agrarisch onderwijs sterk af. In samenwerking met land- en tuinbouworganisaties, kenniscentrum Aequor en de AOC raad onderzoekt UWV daarom hoe partijen samen meer Wajongers aan het werk kunnen helpen in de sector. Doel is om hier in 2014 concrete stappen in te zetten.

Convenanten zijn voor UWV een belangrijk middel om Wajongers aan het werk te helpen. Afzonderlijke werkgevers of de werkgeversorganisaties kunnen op deze manier afspraken maken met UWV voor de uitrol van landelijke of regionale vacatures. Verschillende pluimveebedrijven hebben al Wajongers in dienst en veel collega-bedrijven hebben belangstelling getoond. Wanneer een pluimveebedrijf een plek aanbiedt voor een Wajonger zorgt het regionale werkgeversservicepunt van UWV binnen twee weken voor de werving en selectie van een geschikte kandidaat.

Specifieke informatie voor ondernemers in de land- en tuinbouw is te vinden op de kennisbank arbeid (www.kennisbankarbeid.nl). Eind dit jaar zal vanuit de LTO organisaties, in samenwerking met het UWV, ook een brochure worden uitgebracht met ondernemersverhalen en praktische tips over het in dienst nemen van een Wajonger.

Bron: UWV