Afvalcoach gelanceerd

11-02-2014 \\ Innofood nieuws

4 februari is de Nederlandse versie van de webapplicatie Afval Coach gelanceerd, een applicatie die bijdraagt aan het verminderen van voedselverspilling.
 
Op dit moment verspillen consumenten per persoon ongeveer 50 kilo voedsel per jaar. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de hoeveelheid en hebben nog minder gevoel over wat ze precies weggooien.
Om bij te dragen aan een duurzamere samenleving waarin verhoudingen soms moeilijk te bevatten zijn, denk aan voedselverspilling versus de noodzaak van de voedselbanken, hebben we gedacht met deze web applicatie een stap voorwaarts te kunnen zetten in de strijd tegen voedselverspilling. We hopen dat de mensen tot inkeer komen en uiteindelijk bewuster gaan leven.
 
Het initiële idee van Ted Janzen, een van de directeuren van Janzen & Janzen ICT Services, speelde al ’n tijdje maar kon nog niet omgezet worden in een concrete oplossing. Na een meeting en een kennismaking met Djuri Baars werd het idee als snel door 2App, een bedrijf van Djuri Baars, gebouwd als webapplicatie. De ambitie is er om deze webapplicatie wereldwijd onder de aandacht te brengen, in fase 1 met focus op de Benelux. Vervolgens wordt in fase 2 via Europa de applicatie globaal aangeboden.
 
Via http://mijn.afval-coach.nl kunnen Nederlandstalige consumenten zich inschrijven en vanaf dat moment alle verspilling registeren zodat men zich bewust wordt van wat men weggooit.
 
Registratie en gebruik van de applicatie is gratis, er is geen reclame en ook worden de registratiegegevens niet verkocht of gebruikt.