Aequor publiceert arbeidsmarktgegevens 2013

12-11-2013 \\ Innofood nieuws

Het kenniscentrum voor voedsel, natuur & leefomgeving Aequor publiceert haar vernieuwde arbeidsmarktgegevens 2013. De landelijke trend laat in veel sectoren een afname zien van het aantal werkzame personen en in sommige branches gaat daar een toename van flexibele arbeid mee gepaard. Groene bedrijven met personeel zijn richting 2014 optimistisch: 32% van deze bedrijven verwacht in 2014 nieuw personeel aan te nemen. In juli 2013 had 11% van de bedrijven een of meer vacatures open staan.

De arbeidsmarktgegevens zijn verdeeld naar 16 branches, 6 districten en daarbinnen 30 regio’s. De regio’s komen overeen met de landelijk gehanteerde UWV-regio’s en geven daarmee gedetailleerde informatie over arbeidsmarktgegevens als werkgelegenheid en onderwijscijfers. De 16 branches vertegenwoordigen een groot deel van de groene sectoren in Nederland en laten de landelijke ontwikkelingen binnen een specifieke branche zien.

Aequor maakt bij het ontsluiten van arbeidsmarktgegevens via Cijfers & Trends gebruik van eigen gegevens en gegevens uit externe bronnen. Voor de informatie over de huidige werkgelegenheid betrekt Aequor de gegevens van LISA. De onderwijscijfers hebben betrekking op de mbo-opleidingen en komen uit bestanden van DUO. Deze data wordt verrijkt met gegevens uit het vacatureonderzoek van Aequor tot een compleet en overzichtelijk geheel.

De arbeidsmarktinformatie is beschikbaar via 24 branche- en districtsbrochures en via de digitale database op de website van Aequor. Daar zijn branche- en districtsbrochures ook te downloaden, evenals 30 regiofactsheets. Gebruikers van de database krijgen toegang tot de arbeidsmarktgegevens van de sectoren die vallen binnen het domein van Aequor. De brochures zijn ook op te vragen via arbeidsmarkt@aequor.nl of via Twitter: @AequorArbeid.

Bron: Aequor