Acht food- en feedbedrijven sluiten aan bij het Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland

28-01-2015 \\ Innofood nieuws

Annet van Mazijk overhandigt de partners als dank het kookboek ‘Et voilà’ met recepten van talenten van de Cas Spijkers Academie

 

HENGELO – Op woensdag 21 januari jl. tekenden verschillende partijen uit de proces-, food- en feedindustrie een samenwerkingsovereenkomst. Een aantal toonaangevende bedrijven in de procesindustrie in Twente heeft samen met het ROC van Twente en AOC Oost het initiatief genomen tot het starten van een praktijkcentrum voor de procesindustrie in Oost-Nederland.

 

John van der Vegt, ROC van Twente

 

Na een inleiding door John van der Vegt, bestuursvoorzitter van het ROC van Twente die het belang van deze privaat-publieke samenwerking voor de sector en de regio benadrukte en een presentatie door Annet van Mazijk, directeur van de opleidingen Laboratorium en Procestechniek werd overgegaan tot het plaatsen van de handtekeningen.

 

vlnr Peter Worsseling van Pré Pain en Michiel Zweers van FrieslandCampina tekenen de overeenkomst

 

Imagoverbetering sector en meer instroom goed opgeleid personeel
Door de samenwerking willen de partners de sector procestechniek en de voedingsmiddelentechnologie meer op de kaart zetten in de regio. Uiteindelijke doel is het imago van de sector verbeteren en de instroom van nieuwe studenten en de zij-instroom van personeel uit andere branches verhogen.

 

vlnr Binne Visser van ForFarmers en Giovanni Kruit van Bolletje

 

 

Veel voordelen voor studenten
Concreet worden er gezamenlijk praktijksimulaties ontwikkeld. Hierbij wordt duidelijk gekeken naar de wensen die vanuit het bedrijfsleven komen. Studenten die de opleidingen volgen, worden onderwezen met de laatste, up-to-date ontwikkelingen binnen de procestechniek.
Binnen hun opleiding krijgen ze toegang tot een verbeterde e-learning-omgeving en bestaande praktijkfaciliteiten bij zowel bedrijven als scholen.

Anton Ooijen van de FNLI en Willibrord Woertman van Selo

 

Kennisuitwisseling
Door de samenwerking met meerdere partijen en bedrijven wordt kennis gebundeld en toegankelijk voor deelnemende studenten en medewerkers binnen de procestechniek en voedingsmiddelenindustrie. Door samen te werken krijgen studenten in de beide industrieën toegang tot specialistische kennis bijvoorbeeld robotica, nanotechnologie en mechatronica. Een ander concreet voorbeeld is een keuzedeel procestechniek in de opleiding voedingsmiddelentechnologie en omgekeerd een keuzedeel HACCP in de opleiding procestechnologie.

 

vlnr Paul Duijsings AOC Oost en Marianne Langeslag Waterschap Vechtstromen

 

Food- en Feedindustrie
Naast de partners uit de procesindustrie AkzoNobel, Apollo Vredestein, Urenco, Vechtstromen, Twence, Elementis, TenCate, Thales en Pentair, ROC van Twente en AOC Oost, hebben woensdag ook zes food- en feedbedrijven ondertekend, te weten FrieslandCampina, ForFarmers, VION Food Group, Bolletje, Selo en Pré Pain. Hierna werd nog bekend dat ook Rouveen Kaas en Abbott gaan deelnemen. Daarnaast vinden er nog gesprekken met andere food- en feedbedrijven plaats. De werving is opgepakt door Anton Ooijen die vanuit de landelijke Human Capital Agenda Food en de FNLI hier volop energie insteekt.

 

Anton Ooijen

 

Anton heeft namens de FNLI mede het zgn. HCA-Pact ondertekend. Innofood ondersteunt ook d.m.v. haar Vakgroep HRM/HCA de samenwerking.

 

links Rob Snel, voorzitter Innofood, ondersteunt de samenwerking

 

Na afloop werd het glas geheven op de nieuwe samenwerking.

 

Bekijk hier de video