Aantal Vlaamse ‘hoeveproducenten’ in drie jaar tijd verdubbeld

14-02-2014 \\ Innofood nieuws

Begin 2013 waren er in Vlaanderen 1.184 hoeveproducenten, dat is een verdubbeling op drie jaar tijd. “Bij aanvang van deze legislatuur was het bevorderen van lokale consumptie en productie van landbouwproducten een belangrijk beleidsitem. De inspanningen die we op dat vlak deden, zoals het actieplan voor de korte keten, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen”, laat een tevreden minister-president Kris Peeters weten.


In het regeerakkoord in 2009 beloofde minister-president Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, dat hij de korte keten voor landbouwproducten zou ondersteunen. Samen met de sector werd een actieplan uitgewerkt. Dat plan heeft zijn doel niet gemist want cijfers van het Voedselagentschap tonen aan dat er begin vorig jaar een derde meer hoeveproducenten waren dan in 2011 en dubbel zo veel als in 2010.

“Ik ben verheugd dat steeds meer landbouwers inspelen op de toenemende vraag van de consumenten naar lokale producten door de stap te zetten naar de vermarkting en verwerking van eigen producten”, reageert de minister-president. Naast het actieplan heeft Peeters nog een aantal andere initiatieven genomen om de verwerking en de verkoop op de hoeve aan te moedigen. Zo krijgt het Steunpunt Hoeveproducten dat instaat voor de informatieverlening en begeleiding van geïnteresseerde bedrijven structurele ondersteuning.

 

Lees hier het volledige artikel op de site van VILT.be