‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart!’

22-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

De provincie Overijssel zet ook dit jaar nog in op vergroting van de afzet van uw producten via ‘afnemers in de zorg’ (zorginstellingen, ziekenhuizen en maaltijdbereiders). Zij doet dit via het project:
 
 ‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart!’
 
Doel van dit project is om zorginstellingen, ziekenhuizen en maaltijdbereiders op een aantrekkelijke manier (nader) kennis te laten maken met het biologische aanbod uit de eigen, Overijsselse, provincie. De ervaringen van afgelopen jaren leerden dat er nog een aantal redenen is waarom -ondanks de groeiende interesse ervoor binnen institutionele keukens – de afzet van regionale en biologische producten niet zo snel gaat als we zouden willen. ‘Hot issues’ zijn o.a.: beschikbaarheid (liever: het gebrek aan vertrouwen bij afnemers of deze voldoende is), specifieke eisen bij afnemers m.b.t. de aanleveringswijze van producten (bewerking en verwerking), prijs (‘we moeten bezuinigen en biologisch is altijd duurder’) en logistiek (‘ We krijgen nu alles van één leverancier, hoe gaat dat met ‘ bio uit de buurt…??’).
 
Bijeenkomst ‘Kijkje in de Keuken’ van Medisch Spectrum Twente in Enschede op 28 mei 2013
Om hier oplossingen voor te vinden is vorig jaar het Praktijknetwerk ‘Een Mooie Maaltijd – kwestie van de juiste instelling’ van start gegaan. Heel in het kort draait dit netwerk er om dat producenten en leveranciers bij elkaar in de keuken kunnen kijken (figuurlijk, maar zeker ook letterlijk) om samen manieren te vinden waarop eerder genoemde hobbels beslecht kunnen worden.  (Zie ook de bijlage ‘ Samenvatting Praktijknetwerk’ met aanvullende informatie over doelen en activiteiten).
 
Het Praktijknetwerk haakt aan bij Zorg voor BIOverijssel op de kaart en organiseert op dinsdag 28 mei a.s. (13.00 – 16.00 uur) een kijkje in de keuken van Medisch Spectrum Twente (Enschede).
Voor zowel ‘Zorg voor BIOverijssel op de kaart’ als het Praktijknetwerk dient de Week van de Smaak* (28 september t/m 6 oktober 2013) als speciale focus en perfect platform voor deelnemers om hun actieve betrokkenheid en daaraan gekoppelde activiteiten bij het thema ‘meer bio (en duurzaam) uit de buurt op het menu’ in de kijker te spelen.

*Nederland viert dit jaar voor de 7de maal de Week van de Smaak (28 september t/m 6 oktober 2013). Een ‘ode’ aan het verse, seizoensgebonden, zoveel mogelijk uit de eigen regio afkomstige (biologisch, of in ieder geval dier- en milieuvriendelijk geproduceerde) product. Onder de noemer ‘De Mooie Maaltijd’ nodigt de Week van de Smaak alle zorginstellingen, ziekenhuizen en hun toeleveranciers (inclusief de ‘thuismaaltijdbereiders’) uit om bij deze campagne aan te haken.

 
Geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst en/of (één of beide van) de genoemde projecten? Heeft u aanvullende vragen?
Neem contact op met: Lasca ten Kate (Stichting De Mooie Maaltijd / Stichting Week van de Smaak) E: lasca@mooiemaaltijd.nl  / M: 0628 464403