Presentatie nieuwe partners convenant ‘Solidair met soja’ op BioVak

06-01-2014 \\ Innofood nieuws
Op de BioVak 2014 zal biologische diervoederfabrikant ‘De Eendracht’ uit Rouveen het convenant ‘Solidair met soja’ ondertekenen. Projectleider Bionext is daarnaast in gesprek met twee andere partijen die actief zijn in de biologische pluimveeketen en interesse hebben in deelname aan het initiatief.

Biologische sojahandelaar Green Food International en voerproducent Van Gorp zijn in 2012 het initiatief Solidair met soja gestart, in samenwerking met Bionext en Solidaridad. Het initiatief richt zich op verdere verduurzaming van de biologische pluimveeketen in Nederland, door aanvullende eisen te stellen aan soja die verwerkt wordt in biologisch pluimveevoer. Deze eisen hebben betrekking op sociale werkomstandigheden van sojatelers en de preventie van boskap ten behoeve van sojateelt. De Biologische Pluimveehoudersvereniging, eierpakstation Gebr. Van Beek en Stichting merkartikel Bio + hebben het convenant samen met de initiatiefnemers ondertekend tijdens de BioVak in 2013. Het streven van de convenantpartners is om grondstoffen voor biologische pluimveevoer zoveel mogelijk uit de regio te betrekken. Zolang er echter nog een afhankelijkheid bestaat van soja uit verre gebieden, zetten zij zich in voor borging van goede werkomstandigheden en het voorkomen van ontbossing.


Afgelopen januari (BioVak 2013) werd het convenant al door verschillende partijen ondertekend.

Klik hier voor het convenant.

Voor meer informatie: Heleen Klinkert, 030 2339973

Bron: Bionext