Bijeenkomst Vakgroep HRM bij Grolsch over digitalisering groot succes

05-12-2017 \\ Innofood nieuws

Dinsdag 28 november is er weer een bijeenkomst geweest van de werkgroep HRM van Innofood. De bijeenkomst stond in het teken van digitalisering in het HRM-vakgebied. Na ontvangst in de swingbar bij Grolsch werd begonnen met een rondleiding door de brouwerij en de afvullijnen.

Daarna was het woord aan Hans Junggeburt, arbeidsmarktsocioloog en arbeidsstrateeg. In een inspirerende presentatie werden verschillen en overeenkomsten in inzichten tussen 1975 en het heden benadrukt, de opkomst van nieuwe innovatieve bedrijven en de veranderende HRM-organisatie.

Groeistrategieën werden aangehaald en de kernvraag gesteld: Bouwen aan een professionele organisatie of bouwen aan een organisatie met professionals.

Na de presentatie werd er door de 25 deelnemers gezamenlijk geluncht, waarbij natuurlijk weer nieuwe contacten zijn gelegd en bestaande relaties zijn verstevigd. Hiermee laat ook deze bijeenkomst weer zien toegevoegde waarde te hebben op het gebied van visievorming, nieuwe inzichten in bestaand en toekomstig beleid en samenwerking binnen de sector.  De werkgroep kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Wij hopen dat in de toekomst nog meer HRM-professionals van Innofood zullen deelnemen aan deze inspirerende bijeenkomsten.

Cor Brookhuis, voorzitter Vakgrroep HRM