Europastry logo Europastry Benelux B.V

Europastry zet HRM-scan in met ondersteuning Provincie Overijssel

02-02-2017 \\ Over onze leden

Europastry, gevestigd in Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de productie van 800.000 donuts per dag voor de verkoop aan de Noord-Europese markt. Voor de productie is in 2015 een hightech productieproces geïnstalleerd en er zijn nog uitbreidingsplannen voor de toekomst

Uitdagingen

Europastry stond voor twee uitdagingen ten aanzien van haar personeelsbeleid en in het bijzonder op het productie-technisch personeel. Dit zijn technisch geschoolde medewerkers (MBO niveau 2-3) die werkzaamheden verrichten voor de productie van voedingsmiddelen. De eisen die gesteld worden aan het opleidingsniveau van de huidige medewerkers worden steeds hoger (steeds complexere technische productiesystemen en kennis over hygiëne en veilig en efficiënt werken).Cor%20Brookhuis%20vierkant

 

  1. Met het oog op de uitbreiding in de toekomst komt er meer vraag naar technisch personeel op MBO niveau 2-3.
  2. Technisch geschoold personeel, specifiek op dit niveau, is zeer schaars.

Op dit moment zijn er geen specifieke opleidingen op MBO niveau 2-3 waarbij studenten zowel de relevante kennis als vaardigheden opdoen op het gebied van techniek en voedselproductie. Hierdoor moet Europastry iedere medewerker die ze aanneemt bijscholen.

HRM-scan

Cor Brookhuis, Plantmanager Europastry: “Om in te spelen op deze ontwikkelingen en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden te waarborgen, heeft Europastry in samenwerking met AOC Oost een HRM Scan uitgevoerd. AOC Oost fungeerde daarbij als kennispartner voor het uitvoeren en ontwikkelen van de bedrijfsspecifieke scan. Met behulp van deze scan kregen wij inzicht in de uitdagingen om nieuw personeel te werven en inzicht in het opleidingsniveau en de opleidingsbehoefte/-noodzaak onder de huidige medewerkers. Uitgangspunt daarbij is altijd om al het personeel optimaal te laten functioneren op hun eigen niveau en te zorgen dat ze bijblijven naar vermogen.”Na het uitvoeren van de scan heeft Europastry een maatwerkontwikkeltraject ingezet, waarbij het AOC samen met de HRM afdeling een elektronisch dashboard heeft ontwikkeld om de opleidingswensen/ -noodzaak per medewerker te monitoren en op het gewenste niveau te houden. Cor:”Dit draagt bij aan de duurzame arbeidsrelatie tussen medewerkers en werkgever én het verhoogt de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van de medewerker.Naast het dashboard hebben we ook trainingen ontwikkeld om de eerste kennisachterstanden bij de huidige medewerkers weg te nemen. In de toekomst willen we een Europastry Academy opzetten in samenwerking met AOC Oost.”Europastry krijgt via deze weg actueel inzicht in het opleidingsniveau van de medewerkers, in noodzakelijke opleidingen en de te verwachten arbeidsplaatsen. Daarnaast komt er een koppeling tussen opleiding en nieuwe ontwikkelingen in de markt.Via de HRM scholingsregeling van de provincie Overijssel heeft Europastry een bijdrage gekregen voor de uitvoering van de HRM scan en het uitvoeren van het maatwerkontwikkelingstraject.Cor Brookhuis: “De subsidie was voor ons de aanzet tot het versneld verlenen van de opdracht voor de scans die vervolgens de aftrap zijn voor de Europastry Academy. Het heeft ons dermate veel inzicht gegeven dat we kunnen excellereren met onze mensen en de resultaten

 

”Bron: Provincie Overijssel