2,8 procent van ons voedsel bevat te veel pesticiden

13-03-2013 \\ Innofood nieuws
 
 

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) lijstte de resultaten op van meer dan 90.000 voedselstalen uit heel Europa die in 2010 werden getest op de aanwezigheid van pesticiden. Uit het rapport blijkt dat de maximaal toegelaten residuwaarden in 2,8 procent van de stalen werd overschreden. De meeste overtredingen werden aangetroffen bij peulvruchten, kruiden en noten.


In het kader van het onderzoek verzamelde EFSA de meetresultaten van meer dan 90.000 voedselstalen uit de 27 lidstaten, IJsland en Noorwegen. Het rapport bundelt de cijfers afkomstig uit voedselveiligheidsprogramma’s die door de EU zelf werden gecontroleerd (12.168 stalen), en de cijfers die de nationale controleorganismen aanleverden (77.075 stalen). Alle staalnames dateren uit 2010 en zowel onbewerkte als bewerkte voedingswaren werden getest.

Wat de Europese cijfers betreft, blijkt dat 1,6 procent van het geteste voedsel de Europese maximale residunorm (MRL) overschrijdt. Bij de gebundelde cijfers van de lidstaten bedraagt dat cijfer 2,8 procent. De lange termijneffecten van de aanwezige pesticidenresidu’s zouden geen gevaar vormen voor de gezondheid van de consument. Voor 79 stalen die 30 verschillende pesticiden bevatten, kan het niet uitgesloten worden dat een grote consumptie op korte termijn risico’s met zich meebrengt.
 

 

Lees hier het volledige artikel op de site van VILT.Be