26 nieuwe onderzoeksprojecten in 2018

23-12-2017 \\ Overig nieuws

Begin 2018 starten 26 nieuwe onderzoeksprojecten. Deze projecten komen voort uit de oproep voor PPS-en van afgelopen maart waarin het bedrijfsleven werd gevraagd voorstellen aan te leveren die passen binnen de kennis- en innovatieagenda van de Topsector.

De oproep voor PPS-voorstellen is een jaarlijkse activiteit. Nieuw is dat de oproep voor het thema ‘Slimme technologie’ samen met de TKI’s HTSM en T&U gedaan vanuit de samenwerking in het programma High Tech to Feed the World.

TKI Agri & Food ontving 89 projectideeën. Na een eerste adviesronde zijn 50 projectvoorstellen ingediend. De voorstellen zijn gerankt door vijf onafhankelijke beoordelingscommissies. Aan 26 projecten is in totaal bijna 13 mln. euro toegekend. Zes projecten hebben nog een verbeterslag gemaakt. Op voorwaarde van een goede beoordeling kunnen deze ook van start. De geselecteerde TKI-projecten zijn goed verdeeld over de nieuwe thema’s uit de kennis- en innovatieagenda en kennen een redelijke deelname van het MKB.

In PPS-projecten werken bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan de realisatie van de ambities uit de kennis- en innovatieagenda. Informatie over de nieuwe projecten komt op de topsector website, zodra de samenwerkingsovereenkomst van een project door alle partijen getekend is.

TKI Agri & Food bereidt op dit moment een nieuwe oproep voor PPS-projecten voor. Deze oproep vindt in maart 2018 plaats. Het streven is de oproep weer gezamenlijk met andere topsectoren te doen.

Bron: Agrifoodnieuws