Ons nieuws

Eat2Move: Gelders initiatief voor topcentrum voeding en bewegen

27-02-2014 \\ Innofood nieuws

Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten een topcentrum te ondersteunen dat zich gaat richten op innovatie rond voeding en bewegen. De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2017 en reserveert 2 miljoen euro voor de periode 2018-2020. Acht Gelderse organisaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid werken samen in dit topcentrum dat de naam Eat2Move krijgt. De deelnemende organisaties steken zelf ook vier miljoen in dit initiatief dat voor de zomer van start gaat en een looptijd heeft van zes jaar.
  
Met dit geld gaan extra onderzoekers aan de slag om nieuwe kennis over de specifieke voedingsbehoefte bij prestatie en herstel aan te leveren. Eat2Move koppelt kennisontwikkeling direct aan innovatietrajecten met bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk.
  
Samenwerking Gelderse organisaties
In Eat2Move werken de volgende organisaties samen: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, InnoSportNL, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO food research, FrieslandCampina, Sport Centrum Papendal met Wageningen University als zogeheten penvoerder. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en rond juni operationeel.
 
Prof. Frans Kok en Diederic Klapwijk (bestuursleden van de Alliantie Voeding) benadrukken: ‘Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. De resultaten bij topsporters zijn toepasbaar voor breedtesporters én de bevolking in het algemeen. In het bijzonder geldt dit voor ouderen en patiënten die herstellen van een operatie of ziekte. Ook dan wordt het lichaam zwaar belast en levert het een ‘topprestatie’. Met Eat2Move, een centrum dat nergens in deze vorm bestaat, richten wij ons vooral op voeding voor prestatie en herstel. Dit centrum zal een impuls geven aan de Food & Health sector, Eat2Move positioneert de provincie Gelderland nog sterker op het gebied van voeding en sport.”
 
Eat2Move richt zich onder meer op de voedingsstatus en het gezondheidsprofiel van sporters. Zo wordt geanalyseerd of er tekorten aan voedingsstoffen zijn en wat nodig is om herstel te optimaliseren. Ook kunnen bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden ontwikkeld en getest met specifieke eiwitten gericht op spieropbouw en herstel van spierkracht na een operatie.
 
Innovaties voor sport en zorg
De activiteiten van Eat2Move bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, testen in ‘proeftuinen’,verspreiden van kennis, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken. Eat2Move is een virtueel centrum. Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen de deelnemende organisaties, in nauwe samenwerking met elkaar. Drie programma’s worden opgezet waarbinnen experts uit de organisaties samenwerken en waarvoor nieuwe praktijkonderzoekers worden aangetrokken. Sporters (zowel top- als breedtesporters), coaches en begeleiders, medici en zorgprofessionals vormen essentiële schakels om eisen en wensen kenbaar te maken en de ontwikkelde producten toe te passen en te testen in de praktijk. InvesterenHet bevorderen van de gezondheid vereist enerzijds een investering in een groter aanbod en hogere consumptie van gezonde(re) voedingsmiddelen en anderzijds een stimulering van lichaamsbeweging. Hiervoor is innovatie van cruciaal belang, menen de partners in Eat2Move. Het topcentrum richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, waarbij de meerwaarde wordt behaald door inzichten toepasbaar te maken voor zowel sport als zorg. Het combineren van deze kennis met bedrijven en organisaties in de Provincie Gelderland creëert nieuwe economische kansen voor een brede groep bedrijven.

‘Voedselindustrie is gevoelig voor publieke druk’

26-02-2014 \\ Innofood nieuws

Na de lancering van de Oxfam Novib Behind the Brands ranglijst in 2013 en de oproepen van honderdduizenden mensen hebben 9 van de 10 grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld hun sociaal en milieubeleid verbeterd, zo stelt Oxfam Novib. De eerste jaarlijkse update van de Behind the Brands ranglijst laat zien dat de koplopers van de Top 10 hun beleid verbeterden op het gebied van land- en vrouwenrechten en de uitstoot van CO2. Toch scoren deze bedrijven als geheel nog lang niet voldoende, omdat de achterblijvers te weinig doen om hun beleid te verbeteren.

Nestlé, Unilever en Coca-Cola nemen opnieuw de top 3-plaatsen van de ranglijst in, PepsiCo moet de 4de plaats nu delen met Mondelez dat opschuift van plaats 6. De ranglijst wordt afgesloten door General Mills dat zakte van de 9de naar de laatste plaats. De Behind the Brands ranglijst beoordeelt het beleid van de grootste voedingsmiddelenbedrijven op het gebied van vrouwen en arbeidsrechten, klimaat, land- en watergebruik, de behandeling van kleine boeren en transparantie. Nestlé, Unilever en Coca-Cola scoorden het hoogst met respectievelijk 10, 14 en 13% verbetering. Associated British Foods en Kellogg’s scoorden 8 en 6% verbetering. Danone en Mars, beide op plaats 6, en Mondelez en PepsiCo, beide op 4, verbeterden hun scores maar matig.

Positie van vrouwen in cacaoproductie
De eerste publieksactie van de Behind the Brands-campagne in maart 2013 richtte zich op Nestlé, Mondelez en Mars, vanwege hun onvermogen om ervoor te zorgen dat de vrouwen die de cacao voor hun chocolade verbouwen fatsoenlijk behandeld worden. In dezelfde maand beloofden Nestlé, Mars en Mondolez concrete stappen om dit probleem aan te pakken. Zeven bedrijven onderschrijven nu de VN-Vrouwen Empowerment Principles, over de impact van bedrijfsvoering op de omstandigheden van vrouwen.

Landroof bij suikerproductie
In oktober 2013 richtte de campagne zich op het beleid van Coca-Cola, PepsiCo en ABF om landroof in hun leveringsketen tegen te gaan. In november 2013 beloofde Coca-Cola haar beleid hierop drastisch te verbeteren en te herzien. ABF heeft ook nieuw beleid toegezegd waarmee een begin wordt gemaakt om de problemen aan te pakken en Oxfam Novib is nog in gesprek met PepsiCo. Zes van de top 10 bedrijven ondersteunen verder nieuw beleid over het principe van ‘vooraf geïnformeerde en in vrijheid gegeven toestemming’, dat ervoor zorgt dat lokale gemeenschappen geraadpleegd worden voordat het land dat ze gebruiken verkocht wordt.

Toeleveringsbedrijven
“Betere beleid van bedrijven op landrechten, helpt lokale gemeenschappen in landen zoals Cambodja en Brazilië na 10 jaar strijd om compensatie te kunnen krijgen voor het land dat hen ontnomen werd. Machtige bedrijven kunnen zo echt het verschil maken, waardoor jarenlange conflicten voor eens en altijd opgelost kunnen worden’, stelt zegt algemeen directeur Oxfam Novib Farah Karimi. ‘De Behind the Brands-campagne laat zien dat zelfs de grootste bedrijven reageren als consumenten en investeerders zich roeren. Een ander effect is dat ook toeleveringsbedrijven hun beleid veranderen, zodat kunnen blijven leveren aan de top 10’, aldus Karimi.

Zie voor meer informatie over de Oxfam Novib Behind the Brands ranglijst de website die er speciaal voor is opgezet.

Bron: Oxfam Novib

Geen lerarenmentaliteit bij AOC Oost

26-02-2014 \\ Innofood nieuws

Johan Leferink werkt 38 jaar bij Bolletje, de eerste dertig jaar als bedrijfsleider, de laatste acht jaar als opleidingscoördinator. In die functie heeft hij ervoor gezorgd dat 120 van de 150 productiemedewerkers van het bedrijf in Almelo een opleiding konden volgen.
 
Zo’n acht jaar geleden maakte de fabricage van koek en beschuit een grote ontwikkeling door. De werkplekken van de dames die de zoute sticks inpakten, maakten plaats voor machines. Dat vroeg om andere mensen met andere kennis en vaardigheden. Allround operators, teamleiders, specialisten. Het lopendebandwerk voor mbo niveau 1 en 2 verdween hoegenaamd helemaal. Bolletje moest haar personeel gaan bijscholen. Het klopte daarvoor aan bij AOC Oost (Trainingen & Projecten, tegenwoordig Groeipunt). En dat heeft volgens Leferink goed uitgepakt. “AOC Oost werd onze hoofdaannemer, die het totaal aan bbl-opleidingen voor ons verzorgt.” Doel was om alle productiemedewerkers naar een hoger niveau te tillen.
 

Holland Paviljoen op de 9e editie van SIAM 2014

26-02-2014 \\ Innofood nieuws

                               

                             

  
Holland Paviljoen op de 9e editie van SIAM 2014
24-29 april 2014 | Meknès | Marokko

Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) organiseert, bij voldoende belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven, een Holland Paviljoen met een Holland Hospitality Lounge tijdens de 9e editie van SIAM 2014 in Meknès, Marokko van 24-29 april a.s.

 
SIAM 2014
De SIAM is de grootste en meest professionele Agro & Food beurs in Afrika en heeft de speciale aandacht van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI. In de eerste acht jaar is de oppervlakte van de beurs verdubbeld naar 80.000 m2. Jaarlijks trekt de beurs meer dan 850.000 bezoekers uit 40 landen met een grote vertegenwoordiging van CEO’s, beslissers en beleidsmakers vanuit overheden en de Agro & Food sector.
 
Tijdens de SIAM is er een interessant programma van seminars en congressen om aan deel te nemen. Tevens zal op de stands van de verschillende overheden en instanties aandacht gegeven worden aan nieuwe projecten en worden (regionale) kansen toegelicht. Twee dagen worden specifiek gereserveerd voor uitsluitend professionals. Uiteraard is de pers met zo’n 200 gecertificeerde internationale journalisten ook aanwezig. De live stock competitie maakt onderdeel uit van het programma! Daarmee heeft de beurs een bijzonder karakter en trekt het bedrijven aan vanuit de Agro & Food sector uit de hele wereld.
Sectoren SIAM:
De SIAM is interessant voor Nederlandse bedrijven actief in onder andere de volgende sectoren*:
·        Aardappels, groente en fruit
·        Zaden, bollen en bloemen
·        Veehouderij en slachtsystemen
·        Melkproductie en -producten
·        Zeevis, schaal en schelpdieren
·        Grond- en groei- verbeteraars
·        Water- en duurzame landbouw
·        Efficiënte voedselketen
·        (Koel) Opslag, transport & logistiek
 
(* deze sectoren worden binnen de Nederlandse presentatie in één Holland Paviljoen ondergebracht).
Tijdens de beurs wordt u ondersteund door een vertaler en het team van het NCH met veel ervaring in het zakendoen met Marokko. Samen met de landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Rabat, mevrouw I. Hardenberg, zullen tevens additionele activiteiten georganiseerd worden, zoals een Holland seminar en een B2B evenement. Via de media zal speciaal aandacht geschonken worden aan de Nederlandse deelname. Meer informatie over de 9e editie van de SIAM kunt u vinden op:
www.salon-agriculture.ma
Voor nadere informatie over de markt voor Agro & Food in de regio kunt u contact opnemen met mevrouw Inge Hardenberg, Landbouwraad (tel: +212 537 219 644, e-mail: inge.hardenberg@minbuza.nl) en/of rab-lnv@minbuza.nl
 
Deelname in het Holland paviljoen op SIAM 2014, 24-29 april
Het NCH heeft een optie op een locatie in het Internationaal Paviljoen. De kosten voor deelname in het Holland paviljoen bedragen €445,00 (excl. BTW) per m2 expositieruimte. De minimum standgrootte per deelnemend bedrijf is 9 m2.
 
 
Om aan het Holland Paviljoen op deze beurs deel te nemen dient u het aanmeldingsformulier op korte termijn doch uiterlijk 21 februari a.s. te retourneren aan ccramer@nchnl.nl.
 
Voor informatie over het Holland paviljoen kunt u contact opnemen met het NCH,
Caroline Cramer (tel: 070 3441521; e-mail: ccramer@nchnl.nl).  

Training The secrets of success in the Chinese Food Market

26-02-2014 \\ Innofood nieuws

   

Well-known Chinese food experts will unveil their secrets and select Dutch suppliers for the Chinese market

Faced with the challenges of food security and a fast growing middle-class, China has become one of the world’s most attractive markets for foreign food products with an average growth of 10% per year. The consumption of high quality food from foreign countries has become a trend despite its higher prices.

While it is not easy to conquer this market, this training aims to provide answers to some important questions. What kind of tastes do Chinese consumers like? Which packaging design do they prefer? What will be the trend in food consumption in the coming years? How to promote your products to Chinese consumers? What do you need to pay attention to with regards to quality control, inspection and customs declarations?

Specialists from China, as well as from CCIC Europe (China Certification & Inspection Group Europe B.V.) and Schouten Global will unveil the secrets. At the same time, some trainers will select Dutch food suppliers for their own import company and/or their import and distribution network in China.

Date and location of the training:

15 April, 9:00-17:00 hours
Schouten Global
Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbommel

  

Klik hier voor meer informatie