Ons nieuws

20 % van de Nederlanders viert geen kerstavond

20-12-2013 \\ Innofood nieuws

  
20 % van de Nederlanders viert geen kerstavond
Maar pakt culinair uit op eerste en tweede kerstdag
 
Eén op de vijf Nederlanders laat de kerstviering op 24 december aan zich voorbij gaan, blijkt uit onderzoek dat drankmerk Amarula liet uitvoeren. De volgende dag pakken de onderzochte personen echter flink uit in de keuken, want meer dan de helft (53%) kruipt achter het fornuis om een bijzonder kerstdiner klaar te maken. Uit het onderzoek blijkt ook dat de horeca tijdens de feestdagen niet buitengewoon populair is. Op tweede kerstdag gaat Nederland nog het meest uit eten, maar nog steeds bezoekt slechts vier procent op die dag een restaurant.
 
 
 
 
 
Hoewel in andere landen juist tweede kerstdag niet altijd gevierd wordt, blijkt dat Nederlanders eerder de kerstavond overslaan; maar liefst een vijfde van de bevolking geeft aan niets te doen aan kerstavond. De meeste mensen vieren echter wel eerste kerstdag, slechts 6,5 procent laat deze dag aan zich voorbij gaan. Op tweede kerstdag haakt 10 procent van de ondervraagden af. Hoewel een kwart van de respondenten aangeeft bij de feestdagen vooral aan een samenzijn met geliefden te denken, vieren ze kerst niet vaak met vrienden. Alleen op tweede kerstdag komt het percentage dat met vrienden rond de kerstboom zit boven de vijf procent uit (5,5 procent om precies te zijn). Met oud & nieuw komt de vriendenkring vaker in beeld, dan nodigt 21,5 procent vrienden uit om thuis de jaarwisseling te vieren. Maar het gezin blijft ook bij deze feestdag het meest geliefd, de helft van de ondervraagden viert deze feestdag met hun partner en/of gezin.
 
Family first
Zelf koken tijdens de feestdagen is populair, blijkt uit het onderzoek dat Amarula liet uitvoeren. In meer dan de helft van de gevallen kookt de gastheer of –vrouw zelf. Opvallend is dat mannen bijna net zo vaak achter de potten en pannen kruipen als vrouwen (26 en 27 procent). 42 Procent verdeelt het menu en vraagt de gasten ook een gerecht verzorgen. Het keukenwerk door een professionele partij laten verzorgen is in Nederland niet erg gebruikelijk, van catering wordt slechts door 5 procent gebruik gemaakt. Ook uit eten gaan is niet populair, dat wordt als duur ervaren. Bovendien vindt men bij iemand thuis eten gezellig en wordt het gezien als een kwestie van traditie. Het is dan ook niet verrassend dat men vooral met gezin en directe familie aan de kerstdis zit, op kerstavond eet 57 procent van de onderzochten met partner en/of gezin. De volgende dag is de dag dat Nederland kerst met (schoon)familie viert, 41 procent geniet de dis bij familie of schoonfamilie. Ongeveer eenzelfde aantal eet met het gezin. Op tweede kerstdag eet ruim een derde met (schoon)familie, terwijl 39,5 procent met partner of gezin de laatste kerstdag viert.
 
Bijzonder menu
Verrassende gerechten, dat is wat de Nederlander het liefst op tafel zet tijdens de feestdagen. De onderzochte personen geven aan veel aandacht te besteden aan het menu. Daarbij wordt ook nog even teruggeblikt naar het menu van het voorgaande jaar, want uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlander het leuk vindt om ieder jaar nieuwe gerechten klaar te maken en voor te schotelen. Inspiratie doen de ondervraagde personen op van internet en uit tijdschriften. Het voorwerk en het koken levert enige stress op, maar de meeste druk ondervinden mensen bij het doen van de boodschappen.
 
 
Voor het onderzoek werd een online panel ondervraagd, bestaande uit 506 respondenten in leeftijd van 21-65 jaar.
 

Daling werkloosheid in Twente zorgt niet voor meer werk

20-12-2013 \\ Innofood nieuws

De werkloosheid in Twente is voor het eerst sinds juli 2012 gedaald. Eind oktober telde Twente 30.854 geregistreerde werkloze personen. Dit zijn onder meer 3.546 jongeren tot 27 jaar en 10.799 ouderen vanaf 50 jaar. Eind september stonden in Twente nog 31.569 werklozen geregistreerd. Het percentage geregistreerde werklozen is 11,1 procent tegenover landelijk 8,9 procent. Het verschil tussen Twente en Nederland is niet groter geworden. De daling in oktober van de werkloosheid is niet het gevolg van meer mensen aan het werk. De daling wordt veroorzaakt doordat minder werklozen zich registreren als werkloos en minder werklozen actief op zoek zijn naar werk. Het aantal vacatures in Twente is teruggelopen per eind derde kwartaal met 2,8 procent, maar is minder sterk gedaald dan in de voorgaande perioden.

De werkloosheid onder jongeren is toegenomen. Veel schoolverlaters vinden momenteel geen startbaan in hun studierichting. Een grote groep jongeren zit thuis of heeft baantjes die ze tijdens hun opleiding al had. Opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs schakelen van leer-werkbanen (BBL) naar leer-stagebanen (BOL) om jongeren de kans te geven hun studie af te maken.’ John van de Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente en tevens voorzitter van het arbeidsmarktplatform POWI in Twente:”We zullen nieuwe en innovatieve manieren moeten bedenken om zoveel mogelijk jongeren tijdens en na hun opleiding aan bedrijven en instellingen te verbinden. Arbeidsmarkttoeleiding van jongeren en ook ouderen is daarbij alleen succesvol als er sprake is van maatwerk en nieuwe samenwerkingsvormen tussen scholen, projecten en uitkeringsinstanties.”

Verder in deze monitor

  • Op korte termijn hebben jongeren de meeste kans op werk in de beroepen administratief, transport, commercieel medewerkers, gekwalificeerde metaalbewerkingsberoepen, programmeur en systeem analist.
  • Zowel het aantal banen als ook het aantal het aantal vacatures is te laag om de werkloosheid op te lossen. De werkgelegenheid in Twente zakte in twee jaar tijd van 292.700 in 2011 naar 284.000 arbeidsplaatsen in 2013.
  • Op basis van de huidige inzichten zal de werkloosheid in Twente niet eerder dan medio 2015 structureel gaan dalen. De daling in Twente zal zich echter eerder dan landelijk manifesteren. Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote aanwezigheid van sterke vraag-sectoren techniek en handel in de regio. Ook zal de daling van de werkloosheid daardoor groter zijn dan landelijk gemiddeld.
  • Het aantal geregistreerde werklozen onder ouderen (50+) stijgt in 2014 harder dan de overige leeftijdsgroepen.
  • Verwacht wordt dat bij een aantrekkende economie in eerste instantie alleen moeilijk vervulbare vraag in hogere technische functies gaat ontstaan.
  • Voor 2014 en voor 2015 moet rekening worden gehouden met gemiddeld 8 procent jaarlijkse toename aan WWB uitkeringen in Twente. De groei van bijstanduitkeringen kan per gemeente verschillen.

Toelichting

De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind afgelopen maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: p.mollink@regiotwente.nl

  

Bron: Regio Twente

Zwanenberg sponsort NK Pannenkoeken bakken op Horecava

20-12-2013 \\ Innofood nieuws

Tijdens de Horecava sponsort Zwanenberg de deelnemers van het NK Pannenkoeken bakken door hartig beleg beschikbaar te stellen, als ingrediënt voor de pannenkoek. Een aanrader is het onlangs geïntroduceerde ambachtelijke pannenkoekspek.
  

Daarnaast looft Zwanenberg een extra prijs uit, bestaande uit een ingrediëntenpakket t.w.v. 100 euro aan het restaurant dat de best beoordeelde specialiteitenpannenkoek bakt, waarin hartig beleg een belangrijke rol speelt.

Zwanenberg is te vinden op stand 9.1249

64% van de Nederlanders heeft gezonde goede voornemens, slechts een derde houdt deze echter vol

19-12-2013 \\ Innofood nieuws

 
 
Goede voornemens, weinig discipline
 
Utrecht – Uit onderzoek uitgevoerd door Herbalife, een wereldwijd opererend voedingsbedrijf, blijkt dat Nederlanders erg goed zijn in het genieten van de feestmaand, maar dat ze minder discipline hebben als het aankomt op het oppakken van de gezonde levensstijl. 71 procent van de respondenten voelt zich niet schuldig over hun eet-, drink- en sportgedrag tijdens Sinterklaas, Kerstmis en oudjaarsavond, maar 64 procent wil dan wel per 1 januari aan de slag met goede voornemens ten aanzien van sport en voeding. Hoewel de intentie er is, laat de volharding nog wat te wensen over: slechts 32 procent van de ondervraagden houdt de gezonde goede voornemens vol. Daarom delen we graag wat tips hoe deze voornemens wel vol te houden zijn, met een speciale bijdrage van Nederlands bekendste zwemcoach Jacco Verhaeren.
 
Wijsheid met de jaren

Tijdens de feestdagen vergeet ruim de helft van de Nederlanders hun gezonde gewoonten en bijna alle respondenten (94 procent) sporten dan ook wat minder en eten en drinken wat meer dan anders. Gezien het feit dat veel mensen dan ook hun goede voornemens weer snel aan de kant schuiven, is het de vraag of voornemens überhaupt nut hebben. Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de 60-plussers niet aan goede voornemens doet, terwijl ongeveer een derde van de Nederlanders tussen de 16 en 60 jaar geen goede voornemens heeft. Het blijkt ook dat 60-plussers het meeste doorzettingsvermogen hebben, want 28 procent van hen houdt vast aan hun voornemens, terwijl slechts 14 procent van de jongeren onder de 30 evenveel wilskracht toont. Het lijkt erop dat volharding met de jaren komt, al zijn het misschien wel mislukte goede voornemens die wijsheid bieden en stellen ouderen daardoor reëlere doelen. Maar hoe zorgt iedereen ervoor dat zij in 2014 hun gezonde goede voornemens volhouden?

 
De onderzoeksresultaten laten zien dat er verschillende redenen zijn waarom de 68 procent van de respondenten met goede voornemens ten aanzien van sport, voeding en gewichtsbeheersing deze al snel weer laten varen. Bijna de helft geeft aan dat zij een coach of buddy missen om hen te motiveren en ondersteunen; daardoor ontbreekt ook het sociale gedeelte van de goede voornemens. 28 procent mist snel resultaat en nog eens 28 procent begint eigenlijk gewoon nooit aan hun voornemens, terwijl 23 procent ‘gewoon geen zin’ heeft.
 
Goede voornemens volhouden? Het kan!
Het is duidelijk waarom mensen hun goede voornemens al snel weer opgeven, maar dit vertalen naar manieren om vol te houden is nog niet zo makkelijk. Jacco Verhaeren, voormaling zwemcoach en Herbalife ambassadeur, is niet bang voor een uitdaging en maakt in 2014 dan ook een nieuwe start als bondscoach in Australië. Hier deelt hij waardevolle tips en inzichten om de gezonde goede voornemens wél vol te houden: “Geen enkel probleem om te genieten tijdens de feestmaand, want het lekkere eten en drinken hoort er tijdens de feestmaand gewoon bij. Het gaat er juist om wat je met de overige elf maanden van het jaar doet en dat er in het nieuwe jaar weer een goede start wordt gemaakt. Om goede voornemens te verwezenlijken, is sporten in groepsverband of de hulp van een buddy of coach de ideale ondersteuning. Het is belangrijk om te beginnen met een duidelijk plan van aanpak en reële subdoelen te stellen, zodat vooruitgang zichtbaar is, ook als blijvend resultaat veel tijd en moeite kost. En niet alleen ter ondersteuning, ook voor begeleiding en een peptalk ben je bij een coach aan het juiste adres. Een buddy of coach zorgt er niet alleen voor dat je doel bereikt wordt, maar helpt ook om van sporten een sociale bezigheid te maken.”
 
Geen rolmodel
Naast aan de slag gaan in groepsverband of met een coach of buddy, kan ook een rolmodel helpen om de motivatie te vinden voor een gezonde levensstijl. Let wel op wie je daarvoor neemt, want niet alle bekende Nederlanders zijn een goed voorbeeld voor een goede en gezonde levensstijl. Zo denkt een kwart van de ondervraagden dat Paul de Leeuw zelf wel coaching kan gebruiken, maar wordt ook Patty Brard door 25 procent aangewezen als voorbeeld van een ongezonde levensstijl. Op nummer drie in rangorde van ‘BN’ers met een slechte levensstijl’ staat de Haagse Barbie, die 19 procent van de stemmen wist binnen te halen.

Officiële introductie Aviko Oerfriet tijdens Horecava

19-12-2013 \\ Innofood nieuws

 
 
Vorige maand onthulde Aviko al dat er een nieuw product in aantocht was. Een verse friet met een ambachtelijke  uitstraling en een optimale smaak en kwaliteit. Een (h)eerlijk product van Nederlandse bodem dat Aviko met trots presenteert als: Aviko Oerfriet. Het betreft een mooie goudbruine friet, iets dikker gesneden waardoor de aardappelsmaak volledig tot zijn recht komt. Door de speciale snijtechniek wordt de hele aardappel gebruikt waardoor er ook kleine stukjes zichtbaar zijn. Het resultaat is een mooie friet met een authentieke uitstraling. Een product waarmee iedere ondernemer zich met trots kan onderscheiden.
 
Op de Horecava (13 t/m 16 januari 2014) zal deze friet groots geïntroduceerd worden. Aviko nodigt ondernemers uit om kennis te komen maken met de Oerfriet en overtuigd te raken van de verse smaakbeleving.