Ons nieuws

Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie boerenbedrijf

31-10-2013 \\ Innofood nieuws

Regering en parlement moeten Europees landbouwgeld gericht inzetten voor innovatie en verduurzaming van boerenbedrijven. Alleen zo kan een gezonde toekomst voor de Nederlandse landbouw worden veiliggesteld. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  in zijn advies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’ dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
 
Boeren ontvangen op dit moment Europees geld voor in het verleden geleverde productie. Daardoor ontvangt het ene bedrijf meer geld dan het andere. Europa wil hiervan af, en overstappen naar een voor iedere boer gelijke betaling per hectare grond. Hier is geen ontkomen aan, doe het dan ook zo snel mogelijk. De Nederlandse landbouw is er bij gebaat als snel een nieuw en helder toekomstperspectief wordt geboden. De raad adviseert regering en parlement om de aandacht vooral te richten op de mogelijkheden die er zijn om doelgerichter in te zetten op versterking van de concurrentiekracht door verduurzaming en innovatie.
 
Betalingen voor vergroening en verduurzaming moeten effectief en zonder hoge administratieve lasten en controledruk worden gedaan. De raad beveelt de regering daarom aan om kwaliteits- of bedrijfscertificeringsystemen te ontwikkelen waarin alle vereisten voor vergroening en verduurzaming overzichtelijk zijn samen te brengen. Dit in nauwe samenwerking met de landbouw en andere belanghebbende sectoren en organisaties. In andere lidstaten zijn voorbeelden van dergelijke systemen, en die kunnen bijdragen aan het sturen op de benodigde permanente vooruitgang. Overheid en samenleving krijgen daarmee bovendien op transparante wijze inzicht in de geleverde prestaties. Tenslotte kunnen deze systemen worden ingebracht in de volgende ronde van hervormingen van het Europees landbouwbeleid, waarin naar verwachting de vergroeningseisen worden aangescherpt.
 
In de komende jaren loopt het geld dat boeren, de Nederlandse boeren in het bijzonder, aan steun uit Europa ontvangen steeds meer terug. Alleen concurrerende bedrijven zullen dat goed kunnen opvangen. Dit zijn de bedrijven die door innovatie voorlopen in het combineren van kosteneffectiviteit en het voldoen aan hoge maatschappelijke eisen. Voor de Nederlandse economie en in het bijzonder voor de export is dit cruciaal. De raad adviseert gebruik te maken van de mogelijkheid om zonder nationale cofinanciering vijftien procent van het Europees geld voor hectaretoeslagen doelgericht in te zetten voor innovatie en verduurzaming. De raad denkt daarbij aan een nationaal fonds dat zich richt op het stimuleren van – ook risicovolle – innovaties.
De raad realiseert zich dat hiermee met een lange traditie wordt gebroken maar vindt dit onontkoombaar om op de lange termijn concurrerend te blijven opereren.

Boekpresentatie ‘Ons voedselbombardement’ door IJsbrand Velzeboer in Luttenberg

31-10-2013 \\ Innofood nieuws

 

Voedselveiligheid anno 2013 en een vooruitblik naar 2050
 
Op zaterdag 9 november presenteert IJsbrand Velzeboer van 14 – 17 uur zijn nieuwe boek ‘Ons Voedselbombardement’ in Museum De Laarman te Luttenberg.
 
                   
                               ISBN: 978-90-810612-0-9
  
 
Voedselschandalen volgen elkaar in hoog tempo op. De rust na de met Salmonella besmette zalm wordt korte tijd later verstoord door het paardenvlees schandaal. Het keurmerk voor ‘fair trade’ tussen de retail en voedingsmiddelenindustrie ontbreekt jammer genoeg. Het etiket is haast onleesbaar geworden en de ongerustheid over E-nummers neemt toe. De dieetgoeroes buitelen over elkaar heen met de meest fantastische beloftes zonder zich te realiseren wat dit voor uw stofwisseling betekent. Wij willen toch gezond blijven en geen klooivoedsel eten?
‘Ons voedselbombardement’ geeft uitleg en ondersteuning voor de moderne en hippe consument die rond graast in een wereld waar het aanbod groot is en de informatie nog verwarrender dan ooit.
  
 
 
  
Het boek kost € 17.50 en is na 9 november te bestellen. Op de site www.scientanova.com is daarover binnenkort meer informatie te vinden.
  
Wilt u de boekpresentatie bijwonen, dan is dat mogelijk. U wordt verzocht zich vooraf aan te melden via info@scientanova.com
  
 

30-10-2013 \\ Innofood nieuws

De overheidsbezuinigingen op het budget van TNO zullen ertoe leiden dat het onderzoeksinstituut de komende jaren minder geld kan besteden aan onderzoeksprojecten van de verschillende topsectoren. Voor de topsector ‘Agri & Food’ is volgend jaar al  2 miljoen, ofwel een kleine 20%, minder beschikbaar. Andere sectoren zullen volgen. Dat zegt Jan Mengelers, voorzitter van de raad van bestuur van TNO.

In 2012 kreeg TNO nog 192 miljoen euro van de overheid. Dat bedrag zal de komende jaren gestaag afnemen tot 141 miljoen euro in 2018. Deze bezuinigingen zijn er mede debet aan dat TNO dit jaar rode cijfers schrijft. Een andere reden is dat bedrijven, vanwege de recessie, minder onderzoeksopdrachten aan Nederlands grootste onderzoeksinstituut geven.

TNO moet daarom enkele honderden banen schrappen. Mengelers verwacht dat het uiteindelijk om minder dan 300 van de 3500 werkplekken gaat. De eerste 150 banen verdwijnen de komende 5 maanden. Afdelingen die onderzoek doen naar arbeidsomstandigheden en arbeidsproductiviteit zullen getroffen worden. Maar ook ‘life sciences’ zal moeten inleveren, net als plekken in Delft en Eindhoven waar onderzoek voor de maak­industrie wordt verricht. Deze banen verdwijnen om financiële gaten te kunnen dichten.

Daarna volgt nog een tweede reorganisatieronde bij gebieden die ‘strategisch’ niet langer van cruciaal belang zijn. Volgens Mengelers kan dat nog eens 100 arbeidsplaatsen kosten.

Bron: Financieele Dagblad

Innovatiearena Agrofood Regio Zwolle 25 november 2013

30-10-2013 \\ Innofood nieuws

Tijdens de innovatiearena Agrofood ontmoet u collega’s en professionals en kunt u kennis en inspiratie op doen. Zo komt innovatie in uw eigen bedrijf dicterbij.

Inspiratie voor en door ondernemers

De ambitie van de Regio Zwolle is om over tien jaar de meest innovatieve regio in Nederland te zijn op het gebied van Agrofood. Het cluster Agrofood stimuleert innovatie en investeert in regionale samenwerking om zo de kracht van Agrofood in de regio Zwolle verder te vergroten.
Op maandagavond 25 november gaan ondernemers uit de regio Zwolle succesvolle innovaties met u delen. De bijeenkomst vindt plaats bij Agrifac Machinery in Steenwijk. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens een korte pitch vertellen tien ondernemers over hun eigen innovatie of waarnaar ze op zoek zijn. Na afloop van deze presentaties kunt u de innovatiemarkt bezoeken en contact leggen met de ondernemers. Ook kunt u op de innovatiemarkt collega’s en professionals ontmoeten en kennis en inspiratie op doen.

Programma “Innovatiearena Agrofood – Regio Zwolle, 25 november

19.00 – 19.30 uur
Inloop met koffie/thee

19.30 – 19.35 uur
Opening door dagvoorzitter Ilona Lagas, wethouder gemeente Ommen

19.35 – 19.45 uur
Interview met Marja van der Tas, burgemeester van Steenwijkerland
Interview met Peter Millenaar, directeur Agrifac Machinery BV
Interview met Klaas de Lange, voorzitter van LTO afd. Steenwijkerland
Interview met Maria van Boxtel, kwartiermaker Agrofood Regio Zwolle
Korte bedrijfspresentatie Agrifac Machinery, Paul Millenaar

19.45 – 20.30 uur
Tien ondernemers presenteren zich met een korte pitch over innovatie

20.30 – 21.30 uur
Bezoek aan de innovatiemarkt

21.30 – 22.00 uur
Bedrijfspresentatie Agrifac, terugkoppeling, hapje en drankje

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 25 november vanaf 19.30 uur bij Agrifac Machinery BV, Eesveenseweg 15, 8332 JA Steenwijk.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 19 november.

Klik hier om u aan te melden

Bron: Kennispoort Zwolle

Stem op de Geboorteschuitjes van Mark Ribbink

30-10-2013 \\ Innofood nieuws

  

Ons lid Ribbink’s Specialiteitenbakkerij uit Apeldoorn is genomineerd voor de Smaak van NL. Via internet kan worden gestemd op een van de negen kandidaten. Dit betreft de publieksprijs.

Een geheel nieuw product op de Nederlandse markt! Een ambachtelijk ouderwets product en toch vooruitstrevend en vernieuwend. Het biedt erg veel gemak in de hectische tijd zo vlak na een geboorte (vaak wordt er teveel in een keer gesmeerd en beschuiten worden dan taai. Ook komt het vaak op de kersverse vader neer die in veel gevallen niet erg handig is met dit soort dingen. Gevolg is irritatie, afraffelen, breuk en een niet aantrekkelijk ogend eindresultaat).Er is een veel betere smaak dan de eigen gesmeerde beschuitjes door de gebruikte coating op basis van witte chocolade. Beschuit blijft heel lang bros, wordt dus niet zacht zoals eigen gesmeerde beschuitjes. Het product geeft kansen op geheel nieuwe markten voor beschuiten.

  

  

  

Breng hier uw stem uit