Ons nieuws

Innovatie Versneller voor lanceren ‘idee op de plank’

29-08-2013 \\ Innofood nieuws

opendesignaanpak315

ZOETERMEER – Veel bedrijven hebben ideeën voor nieuwe producten op de plank liggen, waar ze ooit nog wat mee willen, maar waarvan ze niet weten of het haalbaar is. Open Design Aanpak uit Zoetermeer wil met de Innovatie Versneller uitkomst bieden.

Voor het ontwikkelen van een idee naar een marktrijp product moeten veel vragen worden beantwoord, stelt Hans Kamphuis van het initiatief.

Het gaat dan om zaken als: is het idee nieuw, is het in serie te maken, hoe groot is de markt, kan er een octrooi verkregen worden, wie wordt de eerste afnemer, wie doet de distributie, hoe wordt het gepromoot en welke juridische zaken moeten geregeld worden? En ook: waar komt het geld vandaan om dit te realiseren?

 

Lees hier het volledige artikel in EVMI

Nederlands Bakkerij Centrum schrapt 15 banen

29-08-2013 \\ Innofood nieuws


Het afschaffen van de meelheffing zorgt ervoor dat het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) vanaf 1 januari 2014 een aantal activiteiten afstoot. Hierdoor zullen 15 arbeidsplaatsen vervallen. Voor de betrokken medewerkers is een sociaal plan opgesteld.

Frank Janssen, manager Marketing en Voorlichting van het NBC, benadrukt dat de gevolgen van het vervallen van de meelheffing vooral negatieve consequenties heeft voor het Voorlichtingsbureau Brood én de collectieve marktfunctie die het NBC heeft waar het gaat om verzamelen van gegevens en sturen op cijfers. Janssen: ‘Het consumentengedeelte van Voorlichtingsbureau Brood, waartoe campagnes en consumentenvoorlichting behoren, verdwijnt volledig. De naam Voorlichtingsbureau Brood blijft wél bestaan en bakkers kunnen voor informatie nog een beroep doen op het bureau.’

Lees hier het volledige artikel in Bakkerswereld

LOC en IFC starten met gastvrijheidsbarometer

29-08-2013 \\ Innofood nieuws

  
IFC Gastvrije zorg en LOC gaan samenwerken om de gastvrijheid in
de zorg nog beter te maken. Dat doen zij met de
Gastvrijheidsbarometer. De gastvrijheidsbarometer meet de
gastvrijheidsbeleving van cliënten, bewoners, patiënten en
bezoekers.
 
Door de inzet van de Gastvrijheidsbarometer krijgt een organisatie een
beeld van het niveau van welbevinden en gastvrijheidsbeleving van haar
cliënten, bewoners, patiënten en bezoekers. De meting is in te zetten in
de verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen
en maatschappelijke opvang.
 
Interviewers gaan in gesprek met cliënten. De interviewers stellen
vragen over hoe zij het eten en drinken ervaren, de gastvrijheid van de
medewerkers en de beleving van de omgeving. Door de verrassende
manier van vragen, onder meer door het gebruik van een
dobbelstenenspel met afbeeldingen, krijgen de interviewers meer
respons. Het gaat er om zowel het gevoel als de tevredenheid van
cliënten te achterhalen. Voor een snelle en efficiënte registratie worden
de antwoorden en opmerkingen door de interviewer tijdens het interview
op een tablet verwerkt. IFC heeft de gastvrijheidsbarometer ontwikkeld in
samenwerking met Kenniscentrum Hospitality van Saxion Hogescholen.
Binnenkort start IFC een actie met de Gastvrijheidsbarometer.
  
Meer informatie over deze actie en de Gastvrijheidsbarometer vindt u op
www.ifcgroep.nl/onderzoek.
  

FrieslandCampina mag 245 miljoen investeren in Borculo en Leeuwarden

29-08-2013 \\ Innofood nieuws

De ledenraad van FrieslandCampina heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe fabriek voor kindervoeding en ingrediënten in Borculo en met de vervanging en uitbreiding van de verwerkingscapaciteit voor geëvaporeerde melkproducten in Leeuwarden. Het gaat daarbij om eerder aangekondigde plannen. In Borculo bedraagt de investering 135 miljoen euro en in Leeuwarden 110 miljoen euro. Deze investeringen komen bovenop de in totaal 200 miljoen euro aan investeringen waartoe FrieslandCampina eerder in de eerste helft van 2013 heeft besloten.

Het is de bedoeling dat er in Borculo naast de bestaande vestiging een nieuwe fabriek komt met een sproeidroogtoren voor de productie van kindervoeding en ingrediënten. Met de vervanging en uitbreiding van de processingcapaciteit in Leeuwarden speelt FrieslandCampina in op de groeiende vraag naar geëvaporeerde melkproducten in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van technische en duurzame innovaties, zoals indampers waarbij de warmte meerdere malen wordt hergebruikt. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing in de energiekosten.

De bovengenoemde twee investeringen komen bovenop de in totaal 200 miljoen euro aan investeringen waartoe FrieslandCampina in eerste helft van 2013 al heeft besloten. Daarin zijn de uitbreiding van de productiecapaciteit voor kindervoeding bij FrieslandCampina Domo in Borculo voor 40 miljoen, de verbetering van de productielocatie in Samrong in Thailand die 13 miljoen euro vraagt en de uitbreiding van de productiecapaciteit van FrieslandCampina Butter in Den Bosch voor 7 miljoen euro de belangrijkste. De overige investeringen betreffen vernieuwingen en uitbreidingen van diverse productielocaties. Deze worden allemaal in de komende jaren gerealiseerd.

In de eerste helft van dit jaar is er een aantal uitbreidingen afgerond. Zo is bijvoorbeeld bij FrieslandCampina Cheese in Workum de kaasproductiecapaciteit verdubbeld naar 120.000 ton per jaar. Voor de verwerking van de wei, die beschikbaar komt bij de productie van kaas, is de naastgelegen productielocatie van FrieslandCampina Domo uitgebreid met een nieuwe duurzame installatie voor het indikken van wei tot droge stof, een belangrijk ingrediënt voor onder andere kindervoeding. Ook is het FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen in juli 2013 opgeleverd. Het Innovation Centre met onderzoeksfaciliteiten, laboratoria, proeffabriek en kantoren wordt op 16 oktober officieel geopend.

Bron: FrieslandCampina

Hartige of zoete geur heeft invloed op trek

29-08-2013 \\ Innofood nieuws

Een hartige geur zorgt voor meer trek in hartig eten, maar remt de trek in zoet eten. Dit blijkt uit Wagenings onderzoek naar de invloed van geur op onze voedselvoorkeuren. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in The international journal of obesity.

In de studie werden 21 vrouwen gedurende 20 minuten blootgesteld aan acht geuren: vijf voedselgeuren, twee niet-voedselgeuren en 1 maal aan geen geur. De geuren werden verspreid in een testruimte. De algemene trek, sensorisch specifieke trek (SSA) en de speekselvorming werden gemeten.

 

Trek

Alle voedselgeuren verhoogden significant de algemene trek en de specifieke trek vergeleken met de situatie waarin geen geur werd geroken. De non-foodgeuren verminderden de algemene trek. De trek verdween niet na de  testperiode van 20 minuten.

  

Lees hier het volledige artikel in VMT