Ons nieuws

Koffieconsumptie lijkt te beschermen tegen cognitieve veroudering

29-06-2013 \\ Innofood nieuws

 

Koffie houdt ons scherp, maar kan koffie ook helpen de mentale achteruitgang tijdens het ouder worden te verminderen? ‘De aanwijzingen uit onderzoek zien er gunstig uit’, aldus prof. Jeroen Schmitt, hoofd van de Clinical Development Unit van Nestlé in Zwitserland en tevens hoogleraar aan the Centre for Human Psychopharmacology in Melbourne.

Onderzoek van de afgelopen 40 jaar bevestigt dat cafeïne een milde stimulans is; het verbetert de reactiesnelheid en de aandacht. Ook gaat cafeïne een vermindering van de prestatie door vermoeidheid tegen. Het meeste onderzoek naar de acute effecten van cafeïne is uitgevoerd bij jongeren. Schmitt: ‘Toch lijkt het erop dat ouderen sterker reageren op cafeïne dan jongeren. Dat kan komen omdat de cognitieve prestaties van ouderen verminderd zijn, waardoor er meer ruimte voor verbetering is. Ook zijn ouderen sneller vermoeid. Cafeïne zou dan kunnen helpen de prestatie op peil te houden.’

Koffie meest onderzochte voedingsmiddel

Niet alleen de acute effecten van koffie zijn onderzocht, ook is er veel onderzoek naar de langetermijneffecten van regelmatige koffieconsumptie op de cognitie. Koffie is in dit opzicht zelfs veruit het meest onderzochte voedingsmiddel. Schmitt: ‘Naar de effecten op cognitie is veel minder onderzoek voor bijvoorbeeld groente, vis, vitamines en rode wijn. Het lijkt erop dat regelmatige koffieconsumptie helpt beschermen tegen cognitieve veroudering. In bevolkingsonderzoeken gaat een hoge inname van cafeïne vaak gepaard met betere cognitieve functies, vooral bij vrouwen. Uit onderzoek komen ook aanwijzingen voor een gunstige relatie tussen koffieconsumptie en het risico op dementie, al zijn deze resultaten wat minder robuust.’

 

Bron: Koffie en Gezondheid

Symposium over zeldzame en vergeten groente- en fruitrassen in Apeldoorn

29-06-2013 \\ Innofood nieuws

Symposium voor AVVN-achterban tijdens VTV Groene Passie 2013
 
 
Na de succesvolle eerste editie van de Volkstuin Vakbeurs Groene Passie in het najaar van 2012, organiseert ICEM wederom in samenwerking met BoerenBond-Welkoop en AVVN in november 2013 de tweede editie van VTV Groene Passie. Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november kleurt de Americahal te Apeldoorn groen en worden er zo’n 12.000 bezoekers en 100 deelnemers verwacht.
 
De directie van ICEM – VTV Groene Passie heeft in samenspraak met het AVVN besloten om een veelbelo-vend symposium te organiseren over zeldzame, traditionele en vergeten groente- en fruitrassen. Uit marktonderzoek is gebleken dat deze groente- en fruitrassen enorm in de aandacht staan van vele belangstellenden. Voor hobby- en amateurtuinders is het natuurlijk interessant om daar eens mee aan de slag te gaan.
 
 
Het symposium bestaat onder meer uit voorlichting over rassen, aankoop van uitgangsmateriaal en het bewaren en verwerken van de oogst. Aan de orde komen vragen –én antwoorden daarop- als: ‘Wat kunnen we ermee?’, ‘Wat levert het op?’ en ‘Smaakt het anders en/of beter?’. Dit alles zal ruimschoots aan bod komen tijdens het komende symposium dat gehouden zal worden tijdens de beurs VTV Groene Passie in Apeldoorn. Voor vele hobbytuinders is dit een unieke en uitgelezen kans hun kennis te vergroten en zich te oriënteren op ontwikkelingen die de hobby zowel verbreden als verdiepen.
 
 
Het symposium vindt plaats op zaterdag 23 november om 13:00 uur. Voor leden van AVVN-verenigingen, abonnees op het AVVN-tijdschrift De Tuinliefhebber en leden van de AVVN-Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren is het symposium gratis toegankelijk. Voor alle andere geïnteresseerden geldt een entreeprijs van € 15,-.
 
 
Het succes van VTV Groene Passie zat vorig jaar in de overweldigende aandacht voor het workshop- en lezingenprogramma, waarbij de deelnemers van de beurs hun kennis omtrent onderwerpen als biodiversiteit in de (moes)tuin, permacultuur en het (biologisch) telen van groente en fruit gedeeld hebben met de vele geïnteresseerden uit het publiek. Ook dit jaar zal er, naast het symposium, een gevarieerd en interessant programma samengesteld worden.

Europees landbouwbeleid ingrijpend hervormd

29-06-2013 \\ Innofood nieuws

Gecertificeerde bio-bedrijven komen in aanmerking voor premie voor vergroening

De Europese Unie heeft woensdag 26 juni 2013 een principeakkoord bereikt over een ingrijpende hervorming van het Europees landbouwbeleid voor de periode van 2014 – 2020. Het landbouwbeleid bestond tot nu toe uit vastgestelde quotaregelingen, maatregelen die ingrepen op de markt toestaan en inkomenssteun die breed werd verdeeld. Nu komen vergroening en marktoriëntatie meer centraal te staan.

Vergroening

Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, die samen met de Europese ministers van landbouw nauw betrokken was bij de onderhandelingen over dit principeakkoord, is tevreden met het bereikte resultaat: ‘Betalingen aan boeren worden in dit nieuwe beleid vooral verbonden aan de manier waarop je de vergroening van je bedrijf doorvoert. Dat is een belangrijke trendbreuk.’ Nederland heeft ervoor gezorgd dat in de lijst met vergroeningsmaatregelen meer groene maatregelen mogelijk zijn. Hierdoor worden nationale vergroeningsmaatregelen gestimuleerd. Nederland zal in de periode van 2014 – 2020 ongeveer €6 miljard voor landbouw van de Europese Unie ontvangen. Hiervan is €5,4 miljard bestemd voor directe betalingen en €0,6 miljard voor plattelandsbeleid.

Stimuleren ondernemerschap

De Europese Unie is het ook eens geworden over het afschaffen van productiebeperkende regelingen. Na de melkquota in 2015, verdwijnen nu ook de suikerquota in 2017. Daarmee behoren de laatste handelsverstorende quotaregelingen uit het landbouwbeleid straks tot het verleden. ‘Nederland is de grootste agro-exporteur van Europa en een speler van wereldformaat. Met het opheffen van dit soort beperkingen kan sneller op de markt worden ingespeeld en dat stimuleert innovatie en ondernemerschap’, aldus de staatssecretaris. Tijdens de onderhandelingen is mede op Nederlands verzoek vastgesteld dat de zuivelsector toegankelijk moet worden gemaakt voor producentenorganisaties. Hiermee kan de zuivelketen duurzame melkproductie stimuleren.

Jonge boeren

Verder zijn er specifieke afspraken gemaakt om jonge boeren in de hele Europese Unie te helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijven. Door de snelle vergrijzing onder boeren in Nederland vindt de regering het van belang om juist jonge boeren financiële steun in de rug te geven. Staatssecretaris Dijksma heeft zich hier tijdens de onderhandelingen stevig voor ingezet. In het bereikte akkoord wordt ook stapsgewijs toegewerkt naar een hectarebetaling die voor alle boeren in een land gelijk is. Hiermee wordt het principe van betaling op basis van historische productie losgelaten.

Grote stap naar duurzamere landbouw

Nederland heeft zich er de afgelopen maanden sterk voor gemaakt dat vergroeningsmaatregelen doelgericht en flexibel kunnen worden ingevuld. In het onderhandelingsakkoord dat de 27 EU-ministers hebben gesloten met het Europees Parlement en de Europese Commissie, zijn ook verschillende Nederlandse vergroeningswensen gehonoreerd. Zo kunnen boeren óf kiezen voor drie standaard vergroeningsmaatregelen (het elk jaar wisselen van gewas, behouden van grasland of het inrichten en beheren van waardevolle landschappen) óf ze kiezen voor vergroening via agrarisch natuurbeheer en/of andere alternatieve maatregelen. Gecertificeerde biologische bedrijven komen ook in aanmerking voor de premie voor vergroening. Daarmee is een grote stap gezet op weg naar een groenere, innovatievere en duurzamere landbouw. ‘Nieuwe initiatieven voor vergroening en verduurzaming van de landbouw worden sterk gestimuleerd en dat is precies wat Nederland en Europa nodig hebben. Ook is van belang dat we hebben afgesproken dat gevoelige graslanden extra worden beschermd,’ aldus Dijksma.

Vergroeningsmaatregelen uitgevoerd door natuurverenigingen

In het onderhandelingsakkoord is ook het Nederlandse voorstel overgenomen dat agrarische natuurverenigingen (boerencollectieven) gezamenlijk vergroeningsmaatregelen kunnen uitvoeren. Deze boerencollectieven krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid om samen houtwallen of beekdalen in een gebied te beheren en onderhouden. Op deze manier kan agrarisch natuurbeheer effectiever worden. Een gezamenlijke aanpak betekent immers vaak ook een hogere kwaliteit van het beheer.

Verduurzaming op boerenerf

Het Europees landbouwbeleid stimuleert ook investeringen in innovatie en verduurzaming op het boerenerf. Veel Nederlandse boeren staan voor de uitdaging om duurzamer te produceren. Naast de bekende initiatieven zoals precisielandbouw, kan het ook gaan om mogelijkheden voor verwerking van mest tot nieuwe producten of innovatieve veehouderijsystemen.

Modernisering markt- en prijsbeleid

Door de inzet van Nederland wordt het verder mogelijk dat producentenorganisaties van boeren of tuinders niet alleen voor hun leden, maar ook voor sectorgenoten regels kunnen stellen. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld door deze organisaties extra regels komen voor diergezondheid, plantgezondheid en voedselveiligheid. Dat is belangrijk als de sector wordt geraakt door bijvoorbeeld een dier- of plantenziekte die bestreden moet worden in het belang van de hele sector.

Bron: Biojournaal

‘Lekkere’ verpakking belangrijker dan gezonde boodschap

29-06-2013 \\ Innofood nieuws

 

UTRECHT – Bij de keuze voor een bepaald product is een aantrekkelijke, ‘lekkere’ verpakking belangrijker dan een gezonde uitstraling van dat product. Dat maakt dat een gezonde keuze wellicht beter gestimuleerd kan worden met aantrekkelijke verpakkingen.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nynke van der Laan (Geneeskunde) van het UMC Utrecht.

Het onderzoek werd gedaan bij 20 gezonde vrouwen en met 10 soorten koekjes en 9 soorten zuivel, die op 2 verschillende manieren verpakt waren. Eén verpakking benadrukte steeds hoe lekker een product is (onder) en de ander hoe gezond het is (boven).De vrouwen mochten tijdens het experiment steeds 1 van de 2 verpakkingen van een product kiezen, die ze na afloop mochten eten. De onderzoekers zochten een verband tussen de hersenactiviteit bij het zien van de producten en de daadwerkelijke keuze.

Via een MRI-scan kon op basis van hersenactiviteit met ruim 60 procent zekerheid worden voorspeld welke verpakking de proefpersonen zouden kiezen.

Lees hier het volledige artikel in EVMI