Programma OP Oost stimuleert samenwerking Agro&Food

14-12-2016 \\ Innofood nieuws

Een van de doelstellingen van het OP Oost programma is het stimuleren van samenwerking van mkb-ers onderling en van mkb-ers met kennisinstellingen en grootbedrijven. Hiervoor is subsidie beschikbaar via het instrument ‘Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten’.

In verband met de grote belangstelling van Overijsselse partijen is besloten het plafond voor aanvragen gericht op de sectoren High Tech Systemen en Materialen, Agro&Food en Health te verhogen tot  € 2,8 miljoen.  Door deze ophoging is binnen alle deelplafonds ruimte voor nieuwe aanvragen.
Aanvragen kunnen tot 28 februari 2017 worden ingediend.

De regeling

Voor het uitvoeren van projecten met Cluster- en Netwerkactiviteiten kan subsidie worden aangevraagd door twee of meer organisaties, die voor eigen rekening en risico met elkaar samenwerken. Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland.
  • Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen
  • Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie.
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Klik hier voor meer informatie