Food Event ING & Innofood | Gezondheid de “gamechanger”in de foodsector

01-12-2016 \\ Innofood nieuws

In samenwerking met ING Grootbedrijf  Oost-Nederland heeft Innofood op donderdag 27 oktober 2016 het Food Event –  met een bedrijfsbezoek aan FTNON en Food Connect – georganiseerd.  De opmaat  hiervoor was het rapport “Een gezonde toekomst” dat door ING Economisch Bureau is opgesteld.

De ca. dertig deelnemers aan dit event werden deze middag  – met een heerlijke en goed verzorgde lunch – ontvangen bij Food Connect in Almelo.  Aansluitend presenteerde Dirk Mulder  (ING sectormanager Food&Retail) de high-lights van het rapport “Een gezonde toekomst”, waarbij hij vooral de kansen van de gezondheidstrend voor foodbedrijven benadrukte. En duidde wat u als ondernemer in food moet weten:

1. Over de vraag naar gezonde voeding;
– de 5G’s gemak, genieten, gezond, goedkoop en goed gedrag bepalen de voedingskeuzes van consumenten en het criterium gezondheid wordt belangrijker:
– bijna 40% van de Nederlanders heeft het voornemen om gezonder te gaan eten
– de vraag naar gezonde voeding groeit door de demografische ontwikkelingen in Nederland en West-Europa. Ouderen en hoger opgeleiden eten gezonder en hun aandeel in de bevolking stijgt.

2. Over de impact van consumenten-technologie;
– de impact op wat en hoe we eten neemt toe. Technologieën zoals mobiel internet, social media en health tools maken informatie over voeding beter vind-, deel- en meetbaar
– big data toepassingen maken de drie consumententechnologieën koppelbaar. Op die manier creëert big data kansen voor nieuwe businessmodellen

3. Over hoe u kunt profiteren van deze gezondheidstrend;
– werk aan een gezondere positionering  o.a. door aanpassingen in productiewijze, assortiment en marketing
– blijf op de hoogte van de nieuwste consumententechnologie en zet die kennis in om gezondheidsinformatie van producten beter deel-, vind- en meetbaar te maken
–  ontwikkel nieuwe businessmodellen op het raakvlak van voeding en gezondheid en verken de samenwerking met medische en technologische partijen

4. Over de mening van consumenten;
– de meningen van consumenten over de prijs van gezonde voeding zijn verdeeld
– de consument is vooral thuis bezig met de gezondheid van zijn voeding
– slechts een op de tien heeft volledig vertrouwen in de etiketten op voeding en ruim 25% vindt de informatie op etiketten onvoldoende
Het volledige rapport kunt u middels deze link downloaden