DLO-Innovatievouchers beschikbaar voor ondernemers in agri & food

23-03-2015 \\ Innofood nieuws, Overig nieuws

De topsector Agri & Food heeft Stichting DLO, onderdeel van Wageningen UR, gevraagd om een nieuwe ronde van Innovatievouchers voor MKB-ondernemers op te zetten. Daarmee is net als in 2014 een mogelijk voor ondernemers om capaciteit beschikbaar te krijgen om kleine kennisvragen te beantwoorden en de overdracht van kennis te vergemakkelijken. Vanaf maandag 16 maart 2015 is DLO-capaciteit beschikbaar waarmee maximaal 40 vouchers kunnen worden uitgereikt. Geïnteresseerde MKB-ondernemers kunnen hiervoor terecht bij het MKB-loket van de topsector.

In het topsectorenbeleid is opgenomen dat de instellingen voor toegepast onderzoek hun kennis inzetten en toegankelijk maken voor het Nederlandse MKB. Bedrijven hebben op verschillende manieren toegang tot deze kennis; het voucherprogramma is een laagdrempelige aanvulling op het bestaande pakket aan kennisarrangementen. DLO heeft capaciteit beschikbaar gesteld voor maximaal 40 kennisvragen voor ondernemers in het domein van de topsector Agri & Food.

Loket innovatievoucher

Ondernemers kunnen zich met hun kennisvragen melden bij het MKB-loket voor de topsector Agri & Food. De adviseurs van het MKB loket verkennen samen met u of uw vraag aansluit bij een DLO-innovatievoucher. Indien dit het geval is wordt u in contact gebracht met de juiste experts van DLO, die uw vraag gaan beantwoorden. De Groene Helpdesk van DLO begeleidt dit proces.

Voorwaarden innovatievoucher

De voorwaarden die de topsectoren stellen aan de ondernemer en zijn/haar kennisvraag zijn:

  • Het bedrijf is een MKB-ondernemer in het veld van de topsector Agri&Food.
  • Elk bedrijf kan maximaal 1x per jaar een voucher aanvragen.
  • Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag.
  • De naam van het vragende bedrijf/bedrijven en de vraagstelling komen op een publieke website te staan.
  • Alle voucherprojecten worden uitgevoerd onder Algemene Voorwaarden van Stichting DLO; uiterlijk 1 juni 2015 is de samenwerking contractueel vastgelegd.
  • Eigen bijdrage van het bedrijf/bedrijven is 50% cash te betalen aan Stichting DLO.
  • De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet, op voorwaarde van passendheid.
  • De vouchers hebben een omvang van 7.500 euro inclusief BTW. Met de eigen bijdrage van de ondernemer is de totale opdracht derhalve 15.000 euro inclusief BTW.
  • Het voucherproject moet uiterlijk 31 december 2015 zijn afgerond.

 

Meer informatie

Klik hier voor de flyer

Voor meer informatie verwijzen we u naar het MKB-loket van Agri & Food (( 088-585 2206, mkbloket@tki-agrifood.nl, www.tki-agrifood.nl/mkb-loket). Het MKB-loket wordt verzorgd door adviseurs van de Kamer van Koophandel.