Themabijeenkomst ‘Rendement op Arbeid’ bij Ben & Jerry’s

07-05-2014 \\ Innofood nieuws

De Innofoodbijeenkomst bij Ben & Jerry’s in Hellendoorn werd geopend door Dick van der Meijden, bestuursadviseur bij Innofood. Hierna werden we welkom geheten in de Ben & Jerry’s fabriek door Willy Bourgonje, waarbij we eerst het veiligheidsfilmpje te zien kregen dat uiteraard ook gericht was op hygiëne. Dit ter voorbereiding op onze rondleiding door de fabriek aan het einde van de middag. Vervolgens kregen we een film te zien over de filosofie en geschiedenis van Ben & Jerry’s ijs.

Alles begon in 1978 met een kleine ijsshop in Burlington, Vermont gestart door twee vrienden. Een heel leuk verhaal met een groot vervolg. Zo werden Ben & Jerry in 1988 uitgeroepen tot ‘small business’ persoonlijkheden van het jaar, door de toenmalige president van Amerika Reagan. Ben & Jerry’s heeft verschillende missies op sociaal vlak, product vlak en op economisch vlak. Zo zijn er projecten in ontwikkelingslanden en zijn hun ingrediënten fairtrade gecertificeerd. Verder zijn er acties gericht op het klimaat en geeft Ben & Jerry’s om dierenwelzijn. Ook is er de Ben & Jerry’s foundation opgericht. Zoals het helemaal past bij het duurzame karakter van Ben & Jerry’s is de fabriek in Hellendoorn ook 100% klimaatneutraal, door de grote biovergister die er staat.

Hierna vertelde Raymond Rensink, technology center manager, nog wat meer over de productie van Ben & Jerry’s ijs en de fabriek in Hellendoorn. Deze ijsfabriek startte in 1953 als ‘De Valk’, 1974 verhuisde naar de huidige locatie en werd in 1985 werd overgenomen door Unilever. In 2002 werd Ben & Jerry’s geïntroduceerd in de fabriek en in 2007 werd Hellendoorn gekozen als Europese Ben & Jerry’s fabriek. In de fabriek bevinden zich vier productielijnen, waarvan drie voor Ben & Jerry’s ijs en één voor Magnum (after dinner). In totaal wordt jaarlijks 42 miljoen liter ijs geproduceerd in Hellendoorn. Unilever heeft 11 ijsfabrieken in Europa, waarin de kosten nauwkeuring uiteengezet worden.

Zo kwam in 2010 naar voren dat de fabriek in Hellendoorn te veel kosten maakt en dat waren voornamelijk loonkosten. Deze kosten zijn naar beneden gebracht door te automatiseren. Dit heeft er wel toe geleid dat er afscheid genomen moest worden van 30% van het personeel. Waar er voorheen zes tot acht mensen aan een productielijn stonden, staan er u nog drie mensen. Nu heeft Ben & Jerry’s zijn vaste personeel en daaromheen een flexibele schil in samenwerking met Randstad die ingezet kan worden bij drukte en ziekte. De flexibele medewerkers komen uit een pool van Randstand die allen een opleiding hebben genoten, namelijk die van Technisch Operator Modulair.

Vervolgens ging Jeroen Spierings, Commercieel Manager Randstad Inhouse Services, meer in op de Food sector en over het ‘Rendement op Arbeid’ ook in relatie tot food. Zo biedt ‘Randstad Inhouse’ services, waarmee oplossingen worden gegenereerd met flex en vaste werkkrachten. De Foodsector is een heel interessante markt. Zo heeft elk land zijn eigen beleid met betrekking tot subsidies voor de landbouw en het in stand houden daarvan. Ook wordt de vraag naar voedsel steeds groter. Daarnaast is er een tweedeling op de markt, namelijk een lage prijs tegenover kwaliteit. Als wordt gekeken naar de ontwikkelingen rondom het personeel in de foodsector vertelde Jeroen, dan zie je een stijging in de vraag naar hoge profielen, dus de zwaardere operators. Ook zie je bij bedrijven veel flexwerkers op de kritieke werkplekken, heeft de foodsector vaak dure cao’s en moet er gekeken worden naar de balans tussen arbeidsvoorwaarden en personeelskosten.

Jeroen sprak over vijf thema’s in Food in relatie tot rendement op arbeid en waarnemingen die gedaan zijn bij klanten:

1.       Alignmentstrategie en bedrijfsvoering: Lange termijn sluit niet aan met korte-termijnstrategie.

2.       Kostenreductie: Maximaal gebruik van ABU (cao voor uitzendkrachten), met komst BRI (loon flexwerker wordt gelijk gesteld met loon vaste werknemer in gelijke functie) hogere kosten.

3.       Organisatielenigheid: basis flex door inzet uitzendkrachten.

4.       Planning: er wordt niet altijd uit vaste pool gepland.

5.       Werkgeverschap: voor vaste medewerkers goed, flex verloop is hoog.

Daarna sprak Martijn Geerdink, Senior Manager Randstad Techniek & Randstad Vakschool, over hoe je potentie op de arbeidsmarkt kunt aanknopen aan bedrijven die automatiseren, zoals bij Ben & Jerry’s is gebeurd. Martijn sprak over de mismatch tussen de benodigdheden en vaardigheden, die bij bedrijven optreedt, zo is vaak het denkniveau en leervermogen van het personeel niet bekend. Ook is er de onbekendheid van opleidingsmogelijkheden en de subsidiemogelijkheden daarvoor. Strategische personeelsplanning is dan ook belangrijk, waarin je moet voorkomen dat je een overschot of een tekort aan gekwalificeerd personeel krijgt. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan wie je nu hebt, wie er nu nodig is en wie je straks nodig hebt, dit loopt nogal eens door elkaar.

 

Tot slot sprak Arjan Molendijk, projectleider van Talent4Food, over deze samenwerking tussen 11 voedingsmiddelenbedrijven, Innofood en AOC Oost. De bedrijven willen hiermee goed gekwalificeerde medewerkers klaar stomen voor de sector. Hierin werken zij samen met regionale werkpleinen, die kandidaten zoeken die een opleiding willen volgen voor de voedingsmiddelenindustrie. Omdat het project vraaggestuurd is hebben de medewerkers die opgeleid worden als ze voldoen garantie op een baan. Het project verloopt via een carrouselmodel, zo kan er het hele jaar ingestroomd worden in een opleiding. Het project is nu vier jaar bezig. Momenteel rondt een groep van 14 deelnemers de opleiding Voedingsoperator niveau 2 af en staat er een nieuwe groep in de startblokken. Ook wordt gekeken of hetzelfde model voor de hogere niveaus kan worden opgestart in de komende jaren.

 

De boeiende middag werd afgesloten met een rondleiding in de Ben & Jerry’s fabriek. De heerlijke chocoladegeur kwam ons tegemoet en het was heel interessant om de productie van zo dichtbij te zien. En aan het einde van onze rondleiding werd onze behoefte naar zo’n heerlijk ijsje vervuld!

 

Judith Hulst