Vakgroepen

De pijlers van de Innofoodorganisatie zijn de vier vakgroepen waarin de Innofoodleden samenwerken:

 

Ontwikkeling & Kwaliteit

Voorzitter: Thea Smit

De Vakgroep O&K bestaat uit productontwikkelaars en kwaliteitsmanagers van leden van Innofood. Het doel van de vakgroep is in een vertrouwde groep, geïnspireerd raken, kennis opdoen, netwerken en klankborden zonder commerciële belangen. De bijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats op donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00, de locatie wordt gerouleerd. Eenmaal per jaar plannen we ook een rondleiding bij een van de deelnemers.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

HRM / Human Capital Agenda

Voorzitter: Cor Brookhuis

De Vakgroep HRM bestaat uit leidinggevenden binnen de HRM / P&O afdeling van leden van Innofood. Het doel van de vakgroep is actuele thema’s en trends te bespreken die betrekking hebben op Human Resource Management en op de regionale inkleuring van de Human Capital Agenda voor de Voedingsindustrie. De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats op dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:00, de locatie wordt gerouleerd.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

Operations

Voorzitter: Remco Rijsenbrij

De Vakgroep Operations bestaat uit leidinggevenden in de productie binnen voedingsmiddelenbedrijven die lid zijn van Innofood. Het doel van de vakgroep is actuele thema’s en trends te bespreken die nauw gerelateerd zijn aan productie. Zoals nieuwe technologie, (interne-) logistiek, energie- en waterbesparing, besluitvorming rond innovatietrajecten etc. De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers aan de vakgroep en zo mogelijk gelinkt aan het gastbedrijf. Vast onderdeel van de bijeenkomsten is een rondleiding. Tijdens  deze rondleiding licht het gastbedrijf toe op welke manier het gespreksonderwerp in praktijk is gebracht.

De bijeenkomsten vinden vijf keer per jaar plaats op van 15:30 tot 18:00, de locatie rouleert.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

Commercie

Voorzitter: Wouter Jansen van Velsen

De Vakgroep Commercie bestaat uit personen die veelal werken op de sales- en marketingafdelingen van bedrijven die lid zijn van Innofood. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Vakgroep is er een inventarisatie gemaakt van waar de behoeften liggen op het gebied van commercie. Het belangrijkste punt is dat de Vakgroepleden van elkaar willen leren over ‘consumer insights’ en handelsmarketing.  De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats op een woensdag- of donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur.

Voor data en onderwerpen zie de agenda.

Wilt u in contact komen met een van de vakgroepen, dan kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat via info@innofood.org