Lidmaatschap

Het Lidmaatschapsgeld van Innofood bedraagt

  • € 250,00 per jaar voor bedrijven met 0 tot en met 50 werknemers;
  • € 500,00 per jaar voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar, behoudens bij de eerste aanmelding. De contributie wordt in januari voor het nieuwe jaar geïnd. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd voor een periode van een jaar.

Nieuwe leden worden lid met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende eerste nieuwe kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Zij betalen hun contributie in het eerste jaar over het aantal kwartalen dat men lid is.

Beëindiging van het lidmaatschap dient per aangetekende post uiterlijk twee maanden voor het eind van het kalenderjaar te geschieden.

De leden van Innofood kunnen het volgende verwachten van de Stichting Innofood:

  • Gratis deelname aan themabijeenkomsten voor maximaal twee personen per bedrijf (meerdere deelnemers tegen betaling);
  • Verzorgen van (een deel van) een themabijeenkomst, onder voorwaarden die in overleg met de voorzitter van de stichting Innofood worden vastgesteld;
  • Gratis toezending van de digitale nieuwsbrief “Foodnieuws”;
  • Mogelijkheid om het bedrijf middels “Foodnieuws” te presenteren;
  • Mogelijkheid om het bedrijf middels de website te presenteren (het unieke bezoekersaantal van de site is maandelijks ca. 8000);
  • Vermelding op de internetsite van Innofood met een link naar de eigen site.
  • Innofood genereert zoveel mogelijk PR voor de leden.